Szaturáció alapú automatikus modellellenőrző fejlesztése aszinkron rendszerekhez

Típus: 
Kari TDK
Félév: 
2010. ősz
Tématerület: 
Modellalapú szoftvertervezés
Konzulens (belső): 
Bartha Tamás
Konzulens (belső): 
Vörös András
Jutalom: 
1. helyezés
Témakiírás: 
PetriDotNet