Szaturáció alapú modellellenőrzés lineáris idejű tulajdonságokhoz

Típus: 
Kari TDK
Félév: 
2012. ősz
Tématerület: 
Modellalapú szoftvertervezés
Konzulens (belső): 
Bartha Tamás
Konzulens (belső): 
Vörös András
Jutalom: 
2. helyezés