Ontológia mintapélda

Semester: 
2012. tavasz

A 2012. május 18-i vizsga ontológia témájú feladatának egy lehetséges megoldása.