Tudományos diákköri munka

A TDK szerepe

A TDK keretében folyik az egyetemen a hallgatói tudományos munka. A TDK dolgozat az egyik legjobb belépő a PhD képzésbe, valamint - a diplomaterv mellett - referencia munkaként demonstrálja azt a szakterületet, amiben a hallgató különösen elmélyült. Ez az első önálló, innovatív mérnöki alkotás, igényesen dokumentálva és bemutatva.

Miért érdemes TDK dolgozatot készíteni?

 • Elsajátítható a rendszerszemlélet: Áttekintő jellegű tudás szerezhető, felkészülést nyújt a diplomatervezésre illetve a PhD képzésre.
 • Szakértői ismereteket ad: Elmélyülést biztosít egy-egy szakterületen (több, mint a kötelező tananyag), irodalomkutatást igényel (mit csinált más az adott területeden).
 • Módszertani ismereteket ad: Hogyan készíthető egy jó technikai dokumentáció, sikeres szakmai előadás, hogyan érdemes az önálló tanulást ütemezni.

Mit nyújtanak a szakirány oktatói, konzulensei?

 • Olyan témákat javasolnak, amelyek több év múlva is érdekesek lesznek.
 • Segítséget adnak a dolgozatok, előadások elkészítésében.
 • Segítenek a kapcsolódó tudományos konferenciák, hasznosítási lehetőségek megtalálásában.

A szakirányhoz kötődő TDK témáink az utóbbi évekből

Üzleti folyamatok és alkalmazások

 • Webszolgáltatások rendelkezésreállásának növelése
 • BPEL folyamatok automatikus ellenőrzése
 • Szolgáltatás-orientált rendszerek (SOA) modellvezérelt fejlesztése és analízise

Kritikus beágyazott rendszerek

 • Automatikus kódgenerálás beágyazott rendszerekben (UML, szakterület-specifikus nyelvek)
 • Automatikus tesztgenerálás és tesztfedettség mérés

Informatikai infrastruktúra

 • Informatikai infrastruktúra modell-alapú vizsgálata
 • Nagy rendelkezésreállású szerverkonfiguráció kialakítása virtualizált környezetben

Modell alapú rendszertervezés és verifikáció

 • Modelltranszformáció (pl. inkrementális transzformációk, példák alapján történő transzformációk)
 • Hibatűrő architektúrák és protokollok formális ellenőrzése

TDK eredményeink

Hallgatóink eredményei a kari TDK és az országos TDK konferenciákon.