Feladatcsoportok

Mérés alapú modellalkotás és vizualizáció

Komplex informatikai rendszerek tervezésénél elsődleges fontosságú a rendszer viselkedésére vonatkozó feltételek korai kiértékelése, ideértve a rendszer dinamikus, időbeli viselkedésére vonatkozó elvárásokat. Másfelől, már működő rendszerek újratervezésénél, értelmezésénél fontos feladat a rendszer alapvető tulajdonságainak megértése, melyhez sokszor a megfigyelésekből származó mérési eredmények jelentik a legjobb támpontot.

Amennnyiben már létező rendszer mérnöki modelljének tapasztalati úton történő megalkotását tűztük ki célul, az adatvizualizáció, akárcsak a matematikai statisztika, napjaink természet- és társadalomtudományainak és mérnöki gyakorlatának alapvető eszköze.