Feladatcsoportok

Ellenőrzési módszerek

Biztonságkritikus rendszerek (pl. egy autó, egy robot, vagy egy vasúti irányítórendszer) szoftverere esetén nem engedhető meg, hogy a hibákat csak a használat során vegyük észre, és utólag próbáljuk javítani. Ilyen kritikus rendszerek fejlesztése esetén hasznosak (és a fejlesztési szabványok szerint szükségesek is) azok a fejlett ellenőrzési technikák, amiknek a segítségével meg lehet vizsgálni az elvárt tulajdonságok teljesülését. A tervek ellenőrzéséhez hátteret adnak a precíz, modell alapú tervezési módszerek. A forráskód ellenőrzését hatékony statikus anallzis eszközök támogatják. A hibavédelem utolsó bástyái pedig a futásidőbeli monitorok, amelyek véletlen hardver hibák esetén is képesek a biztonsági problémákat felismerni és beavatkozást indítani.
A témacsoport keretében ezekkel - a tervezők és fejlesztők számára egyre inkább nélkülözhetetlenné váló - eszközökkel és módszerekkel lehet megismerkedni, valamint ilyenek alkalmazásába és fejlesztésébe bekapcsolódni. Tovább »

Kiberfizikai rendszerek

Kiberfizikai Rendszereknek (Cyber Physical Systems, CPS) nevezzük az életünkben egyre fontosabb szerepet betöltő rendszereket, amelyek internethez kapcsolódó "kütyükből" és cloudban futó programokból állnak össze, valamint képesek alkalmazkodni a dinamikusan változó környezethez.