Model-based Generation of Tests for Dependable Embedded Systems (MOGENTES)

2008
2010
Kapcsolattartók: 
Majzik István
Kapcsolattartók: 
Polgár Balázs
Kapcsolattartók: 
Ráth István Zoltán

Tesztek kidolgozása a rendszerfejlesztés egyik legköltségesebb, sok kézi munkát igénylő fázisa. Az egyre inkább terjedő modellalapú fejlesztéshez kapcsolódva természetesen merül fel az igény, hogy a specifikációt formalizáló modellek alapján automatikusan generáljuk a teszteket. Ezt már több (kísérleti) eszköz is támogatja, de az automatikusan generált tesztkészlet tipikusan nagy méretű, redundáns, végrehajtása hosszadalmas. Beágyazott illetve biztonságkritikus rendszerek esetén jó esély van a tesztkészlet optimalizálására: figyelembe vehető a felhasznált komponensek előre ismert hibamodellje, megbecsülhetők a fokozott tesztelést igénylő kritikus állapotok, hibainjektálással támogatható a teszt optimalizálás. Ezek figyelembe vételével hatékonyabbá tehető a tesztelés.
Csoportunk feladata egy olyan eszközintegrációs keretrendszer kidolgozása, amelybe integrálhatók a modellezési, hibainjektáló, teszt generáló és végrehajtó eszközök, valamint biztosítható a tesztelés során a kiindulási követelmények és a tesztek közötti kapcsolatok követése (pl. mely követelményekhez tartoznak sikertelen tesztek). Közreműködünk még a hibamodellezés kidolgozásában is. Ipari partnereink (pl. Ford, Thales, Prolan) több alkalmazási területen kívánják felhasználni a teszt generátor eszközkészletet.