Házi feladat

Ez az oldal foglalja össze a Rendszermodellezés tárgy házi feladataival kapcsolatos információkat, segédanyagokat (2019 tavasza, hamarosan frissül).

 

Fontos tudnivalók

 • A kredit megszerzésének előfeltétele egy kötelező házi feladat legalább elégséges (12 pont) teljesítése, ami a félév végi osztályzat számításakor 30% súllyal lesz figyelembe véve.
 • A vonatkozó dékáni állásfoglalás értelmében idéntől nem tudjuk elfogadni a korábbi félévekben teljesített házi feladatokat, azokat újra teljesíteni kell.
 • A házi feladatok infrastruktúráját a segédlet mutatja be részletesen.
 • A házi feladatok megoldásához a Yakindu Statechart Tools Standard Edition 3.5.1-es verzióját kell használni. Az infrastruktúrát csak ezen a verzión teszteltük, más verzió használatából eredő hibákért nem vállalunk felelősséget! 
 • A Yakindu telepítésénél válasszák a A Yakindu telepítése létező Eclipse példányra útmutatót.
 • A megoldásban tilos használni a technikai segédlet 6.3. szakaszában felsorolt elemeket és konstrukciókat. Ezek használata automatikusan 0 pontos értékelést von maga után.
 • Az adminisztrációt végző HF portál órája rendszeresen szinkronizálva van, nem késik, nem siet, így a határidő szempontjából ez a mérvadó. Ezzel kapcsolatban reklamációnak nincs helye.
 • A feladatok kiértékelését automatikusan végezzük. Ennek eredményét előzetesen a portálon közzétesszük, ami alapján a feladat javítható. A végleges értékelés a határidő pillanata előtt feltöltött utolsó verzióra vonatkozik.
 • A leadott megoldásokra plágium ellenőrzést futtatunk! Plágium esetén a TVSZ értelmében a hallgató a tárgy kreditjét az adott félévben nem szerezheti meg!

Bemelegítő szorgalmi házi feladat (kiadás a 3. héten, határidő: 5. hét vége)

A tárgyból lehetőség van egy bemelegítő házi feladat elkészítésére. A feladat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kötelező házi feladat során használandó eszközzel, a feladat leadásának/értékelésének menetével. A feladat megoldását érdemes a segédlet elolvasásával kezdeni.
 
Kiadás: A bemelegítő házi feladat BME címtár bejelentkezés után letölthető a HF portálról. Bejelentkezés után a tárgyat, majd a Bemelegítő házi feladat pontot kell kiválasztani, majd bal oldalt az Egyéni feladat leírása ponton megtalálható a feladat letöltési linkje. A letöltött csomag tartalmazza a hallgatónként különböző feladatkiírást, valamint a megoldást segítő Eclipse projektvázat a kiadott tesztesetekkel együtt.

Beadás: A bemelegítő házi feladat feltöltése szintén a HF portálon keresztül történik. Feltöltendő egyetlen .zip fájl, amiben csak és kizárólag egyetlen .sct fájl van, ami a megoldást tartalmazza (homework.sct a kiadott projektben). A beadás határideje az 5. oktatási hét vége (2019.03.10. 23:59).

Pontozás: A feladat helyességét, azaz a követelmények teljesítését (kiadott és nem kiadott) tesztesetek automatikus futtatásával állapítjuk meg. Amennyiben az összes teszteset hibátlanul lefut, a megoldás 4 bónuszpontot ér, minden egyéb esetben 0 pontot. Formai vagy szintaktikai hibás beadás, illetve tiltott elemek használata esetén a megoldás 0 pontot ér. Figyelem: A bónusz pontok csak az elégséges elérése után számítanak bele a jegybe.

Pótlás: A feladat nem kötelező, ezért késedelmes, vagy utólagos leadásra nincsen lehetőség.

Kötelező házi feladat (kiadás a 6. héten, határidő: 12. héten)

A kötelező házi feladat teljesítése a kredit megszerzésének előfeltétele, és a félév végi osztályzat számításakor 30% súllyal vesszük figyelembe. A feladat megoldását érdemes a segédlet elolvasásával kezdeni.
 
Kiadás: A kötelező házi feladat BME címtár bejelentkezés után letölthető a HF portálról. Bejelentkezés után a tárgyat, majd a Házi feladat pontot kell kiválasztani, majd bal oldalt az Egyéni feladat leírása ponton megtalálható a feladat letöltési linkje. A letöltött csomag tartalmazza a hallgatónként különböző feladatkiírást, valamint a megoldást segítő Eclipse projektvázat a kiadott tesztesetekkel együtt. Az alkalmazás mellé kiadtunk egy grafikus felhasználói felülettel rendelkező programot is, mellyel a modell működése gyorsan kipróbálható.
 
Beadás: A házi feladat feltöltése szintén a HF portálon keresztül történik. Feltöltendő egyetlen .zip fájl, amiben csak és kizárólag egyetlen .sct fájl van, ami a megoldást tartalmazza. (Tehát ne legyen benne a .zip fájlban a projekt többi forrásfájlja, mint a .java, vagy .sgen fájlok, illetve a beadott .sct fájl ne legyen almappákban elrejtve, a gyökérben legyen.) A beadás határideje a 12. oktatási hét vége (2019.05.05. 23:59).
 
Pontozás: A feladat helyességét, azaz a követelmények teljesítését (kiadott és nem kiadott) tesztesetek automatikus futtatásával állapítjuk meg. A kiadott tesztesetekre 24 pontot lehet kapni (24 * sikeres / összes, lefele kerekítve), a nem kiadott tesztesetekre pedig 6 pontot (6 * sikeres / összes, lefele kerekítve). Formai vagy szintaktikai hibás beadás, illetve tiltott elemek használata esetén a megoldás 0 pontot ér. A feladat elfogadásának feltétele az elérhető 30-ból legalább 12 pont megszerzése. Megjegyzés: Van két kiadott teszteset, ami az infrastruktúra működését teszteli. Ezek értelemszerűen nem érnek pontot.

Védés: A feladatokat automatikusan javítjuk. Természetesen az automatikus kiértékelő is hibázhat, ennek kompenzálására a 14. valamint a pótlási héten védési alkalmakat fogunk meghirdetni. Az erre való jelentkezésről később adunk tájékoztatást. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy az automatikus kiértékelő hibásan értékelte ki a megoldását, jelentkeznie kell egy meghirdetett védési alkalomra, és ott elmondania, hogy szerinte mi lett volna a helyes értékelés. Amennyiben a reklamáció jogos (azaz a feladatot az elérhető és automatikusan feldolgozható konkrét információk alapján rosszul értékeltük ki), a védést szervező oktató módosítani fogja a feladatra kapott pontszámot. 


Plágium: A beadott megoldásokra plágium ellenőrzést fogunk a leadási határidő után futtatni. Akinek úgy ítéljük meg, hogy "túl sok hasonlóságot" mutat a modellje másvalakiével, egy védési időponton való megjelenésre kötelezhetjük, ahol a megoldásával kapcsolatos kérdéseket megválaszolva igazolhatja, hogy a plágium ellenőrző szoftver volt csupán túl érzékeny. Ebben az esetben a védési időponton való nem megjelenés a házi feladat elutasítását vonja maga után!

Pótlás: A feladat pótolható legkésőbb a pótlási hét keddjéig (2019.05.21. 23:59). A feladatot szintén a HF portálra kell feltölteni, a Házi feladat ponthoz mint késedelmes beadásFigyelem: A késedelmes leadásért a tanszék különeljárási díjat számít fel.

 

Felmerülő kérdések

A felmerülő kérdéseket kérjük tegyék fel a Q2A oldalon, ill. indokolt esetben a remo-hf@inf.mit.bme.hu címen. Kérjük, hogy házi feladattal kapcsolatban csak ezen a két elérhetőségen kérdezzen, máskülönben nem fogjuk tudni megválaszoni a kérdését!

 

Segédletek

 • A házi feladattal kapcsolatos elméleti anyagot bemutató előadás anyaga, az előadást kiegészítő írásos segédanyag és az utóbbihoz tartozó Yakindu demo videó.
 • A kutatócsoport kérdés-válasz (fórum) oldala.
 • A házi feladat megoldásához előírt szoftvereszközt bemutató (és a félév közben a beérkező kérdések alapján frissülő) technikai segédlet.

 

Szorgalmi házi feladat (kiadás a 13. héten, határidő: 14. hét végén)

A kötelező házi feladat folytatásaként lehetőség van egy Extra / IMSc feladat elkészítésére. Ahogy az előadáson is elhangzott, a szorgalmi feladat a kötelező házi feladat során elkészített saját sakkóra automata funkcionális tesztelése.

A szorgalmi feladattal kapcsolatos információk az alábbi oldalon olvashatóak: itt.

FONTOS információ: Mivel a feladat a kötelező házi feladat folytatása, a feladat csak akkor értékelhető, ha a hallgatónak a leadás pillanatában van elfogadott kötelező házi feladata. A feladatra 10 bónusz pontot lehet kapni, aminek a jeles ponthatára fölé eső része IMSc pontra váltható. A pont megszerzésének feltétele egy, a pótlási héten tartandó szóbeli védésen való megjelenés. A feladat értékelésének alapja a tesztelt modell helyessége, az elért kódfedettség, a dokumentáció minősége, és a megoldás dokumentáció alapján való reprodukálhatósága, továbbá a védésen nyújtott szóbeli teljesítmény. A nem, vagy hiányosan, vagy kirívóan igénytelenül dokumentált megoldás 0 pontot ér. Figyelem: A bónusz pontok csak az elégséges elérése után számítanak bele a jegybe.

Kiegészítés: https://inf.mit.bme.hu/news/2019/05/rendszermodellez%C3%A9s-szorgalmi-h%C3%A1zi-feladat-figyelj%C3%BCnk-f%C3%A1jlok-neveire