BSc Önálló laboratórium (BMEVIMIAL01)

Senior Lecturer: 
Oszkár Semeráth

A tantárgy egy adott feladat megoldása, majd annak megfelelő színvonalú dokumentálása során felkészíti a hallgatókat a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A hallgatók a kapott feladatot önállóan, a konzulens irányításával oldják meg. A végzett munka minősítése az elkészült megoldásnak, az esetleges mérésekről készített jegyzőkönyveknek, a félévet lezáró összefoglaló dokumentációnak és a szóbeli beszámolóknak értékelése alapján történik.

A félév elején minden hallgató a tanszék egy oktatójától feladatot kap. A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, annak megoldását elkészítik a gyakorlatban, a megoldást értékelik (pl. a feladattal kapcsolatos méréseket végeznek), dokumentálják azt, és a félév végén közben és végén írásbeli és szóbeli beszámolót tesznek. A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, azaz a feladattal kapcsolatos irodalomkutatás folyamatosan történik.

Tárgykövetelmények

Az általános tudnivalókat lásd a tárgy tanszéki központi honlapján.

A félév elején A félév közben A félév végén

Az Oktatási hírek között meghirdetett formában a választott feladatcsoportokra kell jelentkezni. A jelentkezés alapján a tanszék a feladatot és konzulest biztosít.

A konzulenssel történt egyeztetés után a választott feladat címét és tartalmát egy meghirdetett űrlap segítségével egy központi adatbázisba fel kell vinni.

A félévközi munka a kapott feladat megoldása a konzulens irányításával.

A haladásról a szorgalmi időszak közepén szóbeli beszámolót kell tartani. A félévközi szóbeli beszámoló célja az előadások előkészítésének és megtartásának gyakoroltatása.

Az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak végén írásbeli beszámolót kell készíteni és szóbeli beszámolót kell tartani.

Ezek értékelése adja a félévközi jegy megállapításának egyik részét.

A pótlási időszakban
Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak végéig nem tett érvényes beszámolót, egy alkalommal pótolhatja a pótlási időszakban, a tárgyfelelős által előírt időpontban.

A szóbeli és írásbeli beszámolók

A beszámolók előkészítése és lebonyolítása:

A félév közben A félév végén

Szóbeli beszámoló:

 • A beszámoló személyenként egy-egy 10 perces kiselőadással történik. Az előadást kérdések követik 2-3 percben.
 • Az előadás tartalma az Önálló labor feladat motivációnak, gyakorlati jelentőségének megvilágítása, az irodalomkutatás eredményeinek ismertetése, a feladat pontosítása és a megoldás részletezése, a kezdeti eredmények bemutatása.
 • Az előadáshoz PowerPoint vagy PDF fóliákat kell készíteni, ezeket számítógépes kivetítővel lehet majd bemutatni.
  • Az előadás előkészítésében mindenképpen kérjék a konzulensük segítségét!
  • A fóliák száma lehetőleg ne haladja meg a 10-et, különben az előadás diavetítéssé változik.
  • Ügyeljünk a megfelelően nagy betűk használatára.
  • Érdemes többször elgyakorolni otthon a kész előadást, hogy az "élesben" már gördülékenyen és az időkeretet betartva menjen.

Szóbeli beszámoló:

 • A félév végi beszámoló hossza és jellege azonos a félév közbenivel.
 • Tartalmilag a át kell helyezni a súlypontot az elvégzett munka és eredmények bemutatására, hangsúlyosan kiemelve a félévközi előadás óta elért haladást és az ott nem ismertetett releváns információkat.

 

Írásbeli beszámoló:

 • A konzulens részére írásbeli összefoglalót (kivonatot) kell készíteni a félév során elvégzett munkáról. A kivonat terjedelme egy oldal, és a központi tárgyi oldal alján hivatkozott sablonnak kell megfeleljen.
 • A konzulens részére írásbeli dokumentációt kell leadni a félév során elvégzett munkáról. Ennek terjedelme a konzulenssel való egyeztetés tárgya, mininum 10, maximum 15 oldal. Ez az Önálló labor munka folyamatának és eredményének leírását tartalmazza olyan szinten, hogy a munka ez alapján megérthető és adott esetben akár mások által is folytatható legyen.
 • A dokumentáció tipikus részei:
  • Bevezetés, irodalomkutatás eredményei, feladat pontosítás.
  • Fejlesztői dokumentáció (rendszer architektúra, modulok leírása, implementációs kérdések, teszt tervek, tesztelési eredmények).
  • Felhasználói dokumentáció (telepítendő programok, bemeneti és kimeneti formátumok, menük, használat módja stb.).
  • Értékelés, továbbfejlesztési lehetőségek.
 • A dokumentáció meg kell feleljen a formázásbeli és stiláris követelményeknek.
 • A konzulens részére el kell készíteni a félév végi prezentáció végleges változatát.

Az írásbeli beszámolók beadása a portál segítségével, belépés után a "Tartalom beküldése" opción keresztül történik. A korábbi félévek beszámolóinak listája megtekinthető az alábbi oldalon

Az elvégzett munka értékelése

A félév lezárásának módja: a félévközi jegy megszerzése. Ennek feltételei 3 részből állnak:

 1. A kitűzött feladat megoldása a félév során: a konzulens osztályozza, 50%-os súllyal szerepel a félévközi jegyben.
 2. Az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak közepén és végén kivonat és írásbeli beszámoló készítése és határidőre történő beadása külön hirdetményben közzétett időpontban, tartalmi és formai követelmények szerint: konzulens és tárgyfelelős külön-külön osztályzatának egyszerű átlaga, ami együttesen 25%-os súllyal szerepel a félévközi jegyben.
 3. Az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak végén szóbeli, vetített fóliákkal segített prezentáció tartása külön hirdetményben közzétett tartalmi és formai követelmények szerint: tárgyfelelős értékeli, 25%-os súllyal szerepel a félévközi jegyben.

A félévközi jegy a fenti 3 követelményre adott osztályzatok fenti súlyozású átlaga. Nem kaphat félévközi jegyet az a hallgató, aki bármely kategóriában nem éri el legalább az elégséges osztályzatot, vagy írásbeli beszámolóját akár a konzulense, akár a tárgyfelelős nem fogadta el (elégtelen). Az időben be nem adott írásbeli beszámoló csak különeljárási díj mellett pótolható.