Önálló labor (MSc)

Semester Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
2019. ősz Réthy Bálint Szimulált okosotthon monitorozása István Zoltán Ráth
2019. tavasz Bajkai Viktória Dorina Kombinált absztrakciós módszerek szoftver-modellellenőrzéshez Ákos Hajdu Beszámoló
2019. tavasz Gáti László Dávid MagicDraw verifikációs keretrendszer továbbfejlesztése Rebeka Farkas Beszámoló
2019. tavasz Jankó András Okosotthon rendszerek konfigurációja István Zoltán Ráth Beszámoló
2019. tavasz Réthy Bálint Okosotthon rendszerek monitorozása István Zoltán Ráth
2019. tavasz Tegzes Tamás Formális szoftverellenőrzés Tamás Tóth
2019. tavasz Tóth Nikolett Kielégíthetőségi problémák a V&V területén Beszámoló
2018. ősz Balogh Tímea Modellelemek effektív jogosultságainak származtatása finomszemcsés hozzáférési szabályokból Gábor Bergmann Beszámoló
2018. ősz Elekes Márton Gráflekérdezések leképzése relációs adatbázisokra Gábor Szárnyas OpenCypher lekérdezések leképzése SQL nyelvre Beszámoló
2018. ősz Jankó András Okosotthon rendszerek konfigurációja István Zoltán Ráth Beszámoló
2018. ősz Szántó Tamás, Tamás Szántó Measuring quality of datasets using prediction explanation Zoltán Micskei
2018. ősz Tóth Nikolett Ekvivalenciapartíciók meghatározása C programkódokból a Klee felhasználásával Beszámoló
2018. tavasz Beöthy Bence Összetett rendszerek tervezésének támogatása gráfadatbázis-kezelő rendszerekkel István Zoltán Ráth Beszámoló
2018. tavasz Boér Lehel Tibor LDBC SNB BI Spark SQL rendszeren Gábor Szárnyas LDBC SNB BI Spark SQL rendszeren
2018. tavasz Gujgiczer Anna Tesztkörnyezet generálás önvezető autók számára Rebeka Farkas Beszámoló
2018. tavasz Paragi László OpenModelica könyvtár vasúti rendszerek modellezéséhez Beszámoló
2018. tavasz Szántó Tamás Evaluating tests on neural networks Zoltán Micskei Beszámoló
2017. ősz Graics Bence Extensions to the Gamma Composition Language Vince Molnár Beszámoló
2017. ősz Lucz Tamás Soma JavaScript statikus analízis eszközök optimalizációja Gábor Szárnyas JavaScript statikus analízis eszközök optimalizációja Beszámoló
2017. ősz Tóth Krisztián Dávid An industrial example for designing and implementing PLC programs Zoltán Micskei Beszámoló
2017. ősz Verbőczy Kristóf Modell-alapú tesztelési eszközök kiértékelése Zoltán Micskei Beszámoló
2017. tavasz Ecsedi Gergő Modell-alapú tesztgenerálás Zoltán Micskei Beszámoló
2017. tavasz Graics Bence Model-Driven Design and Analysis of Component-Based Reactive Systems Beszámoló
2017. tavasz Hajdu Csaba Autonóm robotok szimulátor alapú tesztelése Autonóm robotok szimulátor alapú tesztelése Beszámoló
2017. tavasz Kálmán Tibor Hierarchikus állapottérképek formalizálása és ellenőrzése Ákos Hajdu Beszámoló
2017. tavasz Sallai Gyula Programszeletelő algoritmusok összehasonlítása Beszámoló
2017. tavasz Verbőczy Kristóf Modell-alapú tesztelési algoritmusok implementálása Zoltán Micskei Beszámoló
2016. ősz Élő Dániel LPN checker elemzése generált úthossz optimalizására Vince Molnár
2016. tavasz Élő Dániel LPNChecker integrálása a tanszéki projektekbe Vince Molnár Beszámoló
2016. tavasz Kővári Zsolt Valós modellek elemzése Gábor Szárnyas Modellmetrikák valós modellekre Beszámoló
2016. tavasz Soltész Adrián Hierarchikus döntési diagramok szaturációja Vince Molnár Bejárási stratégiák és adatszerkezetek vizsgálata szimbolikus modellellenőrzésben Beszámoló
Fall 2015 Bártfay György Biztonsági követelmények minta alapú formalizálása István Majzik Biztonsági követelmények minta alapú formalizálása Beszámoló
Fall 2015 Horváth Benedek Elosztott rendszerek modellezése és formális verifikációja Beszámoló
Fall 2015 Stein Dániel Tudományos művek készítése Markdown nyelven Beszámoló
Fall 2015 Szakállas Dávid Rete-based incremental graph query engine in C++ Gábor Szárnyas
Fall 2015 Tóth Márton Balázs C programok felműszerezése István Majzik C programok felműszerezése Beszámoló
Spring 2015 Bártfay György Biztonsági követelmények minta alapú formalizálása István Majzik Biztonsági követelmények minta alapú formalizálása Beszámoló
Spring 2015 Borlay Dániel Integrációs tesztelési keretrendszer fejlesztése Jenkins alapokon Zoltán Szatmári Beszámoló
Spring 2015 Farkas Rebeka Krisztina Tranzíciós rendszerek analízise absztrakciós módszerekkel Beszámoló
Spring 2015 Horváth Benedek Szabványos viselkedésleíró-nyelv (ALF) szemantikai vizsgálata Beszámoló
Spring 2015 Konnerth Raimund Action Language for Foundational UML András Vörös
Spring 2015 Nyiri András Szakterület-specifikus nyelvek használata alkalmazásmenedzsment feladatokra Zoltán Szatmári Szakterület-specifikus nyelvek használata alkalmazásmenedzsment feladatokra Beszámoló
Spring 2015 Sólyom Alexandra Anna Többcélú keresésítér-bejáró algoritmusok András Szabolcs Nagy Beszámoló
Spring 2015 Stein Dániel Forráskód-­analízis és transzformáció modellalapú megközelítéssel Beszámoló
Spring 2015 Tóth Márton Balázs C programok felműszerezése István Majzik C programok felműszerezése Beszámoló
2014. ősz Barta Ágnes, Ágnes Barta Absztrakt tesztadat generálása autonóm és elosztott rendszerekhez Modell-alapú kényszerkielégítési problémák megoldása SMT környezetben Beszámoló
2014. ősz Cseppentő Lajos Tesztgeneráló eszközöket összehasonlító keretrendszer fejlesztése Zoltán Micskei Tesztgeneráló eszközöket összehasonlító keretrendszer fejlesztése Beszámoló
2014. ősz Dóczi Róbert László Modell-vezérelt keretrendszer nyomonkövethetőségi modellek automatikus kezeléséhez Modell-vezérelt keretrendszer nyomonkövethetőségi modellek automatikus kezeléséhez Beszámoló
2014. ősz Molnár Gábor Tesztoptimalizáló eszköz fejlesztése Zoltán Micskei Regressziós tesztelés és tesztoptimalizálás Beszámoló
2014. ősz Nádudvari Tamás, Tamás Nádudvari Stream processing alkalmazások monitorozása, mérése és kiértékelése László Gönczy Beszámoló
2014. ősz Nyiri András Összetett események felismerése Android platformon Zoltán Szatmári Összetett események felismerése Android platformon Beszámoló
2014. ősz Szokodi Ákos Modell alapú felhasználói felület tervezés András Pataricza Beszámoló
2014. ősz Unicsovics Milán György Tesztgenerálás állapotgép alapú modellekből Zoltán Micskei Tesztgenerálás állapotgép alapú modellekből Beszámoló
2014. tavasz Barta Ágnes Nyelvtervezés ontológiák segítségével Zoltán Szatmári Beszámoló
2014. tavasz Borbás Tamás Modell alapú dokumentumgenerálás Balázs Polgár Modell alapú dokumentumgenerálás Beszámoló
2014. tavasz Búr Márton Local search alapú mintaillesztő készítése az EMF-IncQuery keretrendszerhez Ákos Horváth Lokális keresésen alapú modell lekérdezések megvalósítása Beszámoló
2014. tavasz Cseppentő Lajos Tesztgeneráló eszközöket összehasonlító keretrendszer fejlesztése Zoltán Micskei Tesztgenerálás állapotgép alapú modellekből Beszámoló
2014. tavasz Dóczi Róbert László Modell-vezérelt keretrendszer nyomonkövethetőségi modellek automatikus kezeléséhez Modell-vezérelt keretrendszer nyomonkövethetőségi modellek automatikus kezeléséhez Beszámoló
2014. tavasz Gerencsér György Modellek feletti lekérdezések példa alapján Gábor Bergmann Modellek feletti lekérdezések példa alapján
2014. tavasz Honfi Dávid A Pex működésének és kiterjeszthetőségének vizsgálata A Pex működésének és kiterjeszthetőségének vizsgálata Beszámoló
2014. tavasz Kárász István Beágyazott vezérlő modellvezérelt fejlesztése Balázs Polgár Beágyazott vezérlő modellvezérelt fejlesztése Beszámoló
2014. tavasz Lengyel Ádám TeleCare rendszerek fejlesztése modell alapon Ákos Horváth TeleCare rendszerek fejlesztése modell alapon Beszámoló
2014. tavasz Lunk Péter Modell-transzformációért felelős Eclipse plug-in fejlesztése agilis módszertan segítségével Balázs Polgár Beszámoló
2014. tavasz Magyar Dániel László Többaspektusú optimalizálás támogatása László Gönczy
2014. tavasz Makai József Elosztott inkrementális gráflekérdezések optimalizációja István Zoltán Ráth Elosztott inkrementálils gráflekérdezések optimalizációja Beszámoló
2014. tavasz Molnár Gábor Kódlefedettség mérése .NET környezetben Zoltán Micskei Kódlefedettség mérése .NET környezetben Beszámoló
2014. tavasz Unicsovics Milán György Tesztgenerálás állapotgép alapú modellekből Zoltán Micskei Tesztgenerálás állapotgép alapú modellekből Beszámoló
2014. tavasz Vas Ádám Autonóm robotok működésének futásidőbeli ellenőrzése István Majzik Autonóm rendszerek működésének futásidőbeli ellenőrzése Beszámoló
2014. tavasz Zilahi Dávid Szoftver definiált hálózat bevezetése a VCL oktatási felhőben Beszámoló
2013. ősz Földényi Miklós Egy általános tervezési tér bejáró keretrendszer részproblémái Beszámoló
2013. ősz Honfi Dávid Automatizált egységtesztelés ipari környezetben Beszámoló
2013. ősz Nagy András Szabolcs Hatékony tervezési tér bejáró stratégiák támogatása Beszámoló
2013. tavasz Földényi Miklós Tervezési tér bejárás változó modellen Ábel Hegedüs Beszámoló
2013. tavasz Gerencsér György Modellek feletti lekérdezések példa alapján Gábor Bergmann Beszámoló
2013. tavasz Kiss Dániel Károly Önálló laboratórium beszámoló 2013 tavasz - Kiss Dániel Smart Metering - Smart Grid Beszámoló
2013. tavasz Nagy András Szabolcs Tervezési tér bejárás Beszámoló
2013. tavasz Szloboda István Térközbiztosító berendezés modell alapú követelményspecifikációja Balázs Polgár Beszámoló
2012. ősz Ableda Péter Automatikus tesztgenerálás szemantikus specifikációk alapján mikroszolgáltatás alapú rendszerekben István Majzik Beszámoló
2012. ősz Csicsely Attila Jólformáltsági ellenőrzés modellvezérelt autóipair szoftverfejlesztő rendszerekben István Zoltán Ráth Beszámoló
2012. ősz Csurgó Tamás Modellnézetek definiálása deklaratív lekérdezésekkel Modellvezérelt fejlesztés a repülőgépiparban Beszámoló
2012. ősz Debreceni Csaba Modellvezérelt fejlesztés a repülőgépiparban Modellvezérelt fejlesztés a repülőgépiparban Beszámoló
2012. ősz Horányi Gergő Autonóm rendszerek tesztfuttatásának kiértékelése István Majzik Beszámoló
2012. ősz Lóránd Bálint Tamás iOS alkalmazások modell alapú fejlesztése István Zoltán Ráth Multiplatform mobil alkalmazások generálása Beszámoló
2012. ősz Menyhért Ákos Modellvezérelt fejlesztés a repülőgépiparban Modellvezérelt fejlesztés a repülőgépiparban Beszámoló
2012. ősz Nádudvari György Virtualizált környezetek teljesítmény elemzése vizuális adatelemzés módszerekkel László Gönczy
2012. ősz Pál Balázs Sándor TREAT inkrementális lekérdezések előretekintő kereséssel Gábor Bergmann Beszámoló
2012. ősz Szárnyas Gábor Szuperskálázható modellezés Szuperskálázható modellezés Beszámoló
2012. ősz Szécsényi János Dialízis berendezés szoftvertesztelése István Majzik Beszámoló
2012. ősz Tóth János Szoftverfejlesztés a Formula Student versenyautóhoz István Majzik Beszámoló
2012. ősz Tóth Tamás Valósidejű biztonságkritikus rendszerek k-indukció alapú verifikációja Beszámoló
2012. tavasz Ableda Péter Automatikus tesztgenerálás szemantikus specifikációk alapján mikroszolgáltatás alapú rendszerekben István Majzik Beszámoló
2012. tavasz Bogsch Balázs Virtualizált és cloud környezetek újrakonfigurációs folyamatainak automatikus tervezése Virtualizált és cloud környezetek újrakonfigurációs folyamatainak automatikus tervezése Beszámoló
2012. tavasz Csicsely Attila Autóipari szoftverfejlesztő rendszerek Beszámoló
2012. tavasz Csicsely Attila Jólformáltsági ellenőrzés modellvezérelt autóipari szoftverfejlesztő rendszerekben Autóipari szoftverfejlesztőrendszerek Beszámoló
2012. tavasz Csurgó Tamás Modellező eszközök felületének automatikus generálása Autóipari szoftverfejlesztőrendszerek Beszámoló
2012. tavasz Horányi Gergő Autonóm rendszerek tesztkiértékelési feladata István Majzik Beszámoló
2012. tavasz Kamarás Károly Tesztvezérelt termékfejlesztés, agilis módszertanok István Zoltán Ráth Beszámoló
2012. tavasz Kamarás Károly Tesztvezérelt termékfejlesztés, agilis módszertanok István Zoltán Ráth Beszámoló
2012. tavasz Kishonti István Modell alapú fejlesztés támogatása Eclipse alapon Beszámoló
2012. tavasz Lakatos Dávid Java PathFinder - Modellellenőrzés a gyakorlatban Imre Dr. Kocsis Beszámoló
2012. tavasz Lóránd Bálint Tamás Multiplatform mobil alkalmazások generálása István Zoltán Ráth Multiplatform mobil alkalmazások generálása Beszámoló
2012. tavasz Pál Balázs Sándor Előretekintő keresés EMF modellek felett Gábor Bergmann Beszámoló
2012. tavasz Papp István Dokumentumfeldolgozás hatékonyságmérése folyamatvezérelt SOA környezetben István Zoltán Ráth Beszámoló
2012. tavasz Pogonyi Ádám Formális protokoll elemzés ProSigma biztonságkritikus rendszerhez István Majzik Beszámoló
2012. tavasz Rádi Attila Mobil informatikai eszközök az otthoni betegápolásban István Majzik Beszámoló
2012. tavasz Szárnyas Gábor Szuperskálázható modellezés Szuperskálázható modellezés Beszámoló
2012. tavasz Szárnyas Gábor Szuperskálázható modellezés Szuperskálázható modellezés Beszámoló
2012. tavasz Szécsényi János Dialízis berendezés szoftverének unit tesztelése István Majzik Beszámoló
2012. tavasz Tóth János, János Tóth Szoftverfejlesztés a Formula Student versenyautóhoz István Majzik Beszámoló
2011. ősz Dávid István Modellalapú fejlesztési módszer komplex események feldolgozásához László Gönczy Modellalapú módszer komplex események feldolgozásához Beszámoló
2011. ősz Farkas Máté Vezeték nélküli szenzor fejlesztése vízcsap használatának érzékelésére István Majzik
2011. ősz Gaál Norbert E-ajánlat kezelő folyamat IBM BPM platformon (konzulens: Imre Gábor) László Gönczy
2011. ősz Kiss Marcell Attila Portfólió optimalizáló rendszer László Gönczy
2011. ősz Rádi Attila Mobil informatikai eszközök az otthoni betegápolásban István Majzik Beszámoló
2011. ősz Salánki Ágnes Virtualizált környezetek teljesítménymenedzsmentje intelligens adatfeldolgozási módszerek alkalmazásával Imre Dr. Kocsis Beszámoló
2011. ősz Szabó Tamás Inkrementális tranzitív lezárt számítás gráfokban Gábor Bergmann Beszámoló
2011. ősz Szennai Miklós Beltéri ultrahang alapú pozícionálás Tamás Bartha Beszámoló
2011. ősz Tasi Katalin Informatikai modellépítés interaktív támogatása András Pataricza Beszámoló
2011. ősz Virág Dániel Gyártástervezés támogatása üzleti szabály alapú szimulációval László Gönczy Beszámoló
2011. tavasz Czotter Márk Mobil alkalmazás fejlesztés támogatása modellezési nyelvekkel István Zoltán Ráth Mobil alkalmazások fejlesztésének hatékony támogatása szakterület-specifikus modellezési nyelvekkel Beszámoló
2011. tavasz Dávid István Üzleti szabályok modellalapú fejlesztése László Gönczy Beszámoló
2011. tavasz Farkas Tamás SZTAKIPédia háttértámogatása - UIMA keretrendszerbeli elemzők integrálása annotáló rendszerbe Tamás Bartha Beszámoló
2011. tavasz Illésy Pál BCS integráció SharePoint 2010 platformon András Kövi Beszámoló
2011. tavasz Knoll Tímea Modell-alapú nyomkövetés beágyazott rendszerekben Beszámoló
2011. tavasz Szabó Tamás Inkrementális tranzitív lezárt számítás gráfokban Gábor Bergmann Beszámoló
2011. tavasz Szennai Miklós Vezeték nélküli kommunikáció megvalósítása beágyazott környezetben Tamás Bartha Beszámoló
2011. tavasz Tasi Katalin Informális tudás formalizálása MDA-hoz András Pataricza Beszámoló
2010. ősz Fejes Endre ANSI C programmodulok közötti hívások felderítése teszt fedettségi analízishez István Majzik Beszámoló
2010. ősz Fejes Endre ANSI C programmodulok közötti hívások felderítése teszt fedettségi analízishez István Majzik Beszámoló
2010. ősz Gyöngyi Lajos András BPMN szimulációja Beszámoló
2010. ősz Orova Péter IT infrastukturális elemek függőségeinek felderítése Imre Dr. Kocsis Beszámoló
2010. tavasz Csikós Donát Korszerű adatkezelési eljárások Beszámoló
2010. tavasz Erdélyi Lajos Róbert Optimalizált karbantartás ütemezés László Gönczy Beszámoló
2010. tavasz Fejes Endre ANSI C programok integritásának hivatkozási gráf alapú vizsgálata István Majzik Beszámoló
2010. tavasz Győrffy Csaba Gyula Szolgáltatás-orientált integrációs keretrendszer fejlesztése Gábor Huszerl Beszámoló
2010. tavasz Horváth Dóra Nagyméretű modelltranszformációk megvalósítása relációs adatbázisok fölött Beszámoló
2010. tavasz Ribli János Balázs Informatikai infrastruktúra konfigurációjának szabályalapú ellenőrzése László Gönczy Beszámoló
2010. tavasz Vajna Miklós Modellek összehasonlítása és egyesítése Ákos Horváth Beszámoló
2010. tavasz Varga Tibor Missziókritikus beágyazott rendszerek hibatűrő felépítése Tamás Bartha Biztonságkritikus robotrepülőgép fedélzeti rendszer fejlesztése FlexRay alapokon Beszámoló
2009. ősz Orbán Szilvia Webes Petri-háló szerkesztő Gábor Huszerl Beszámoló
2009. ősz Pávási Tibor Új generációs Web Services technológiák Gábor Huszerl Beszámoló
2009. tavasz Takács Ádám IT infrastruktúra visszacsatolás alapú szabályozása Gábor Huszerl Beszámoló
2008. ősz Dul Gábor E-Business folyamatok megvalósítása IBM WebSphere eszközök segítségével Gábor Huszerl Beszámoló
2008. ősz Halász László e-Business folyamatok megvalósítása IBM Websphere eszközök segítségével Gábor Huszerl Beszámoló
2008. tavasz Gulyás Gergely E-Business folyamatok megvalósítása IBM Websphere eszközök segítségével Gábor Huszerl Beszámoló
2008. tavasz Orbán Szilvia Utazási kérelem menedzselő rendszer Gábor Huszerl Beszámoló
2008. tavasz Répási Attila e-Business folyamatok megvalósítása IBM Websphere eszközök segítségével (Websphere Message Broker) Gábor Huszerl Beszámoló
2007. ősz Üzleti folyamatok modellezésének megismerése Gábor Huszerl Beszámoló
2007. ősz Üzleti folyamatok modellezése, megvalósítása az IBM Websphere termékcsalád megoldásaival Gábor Huszerl Beszámoló
2007. ősz Dul Gábor E-Business folyamatok megvalósítása IBM WebSphere eszközök segítségével Gábor Huszerl Beszámoló
2007. ősz Gulyás Gergely E-Business folyamatok megvalósítása IBM WebSphere eszközök segítségével Gábor Huszerl Beszámoló
2007. ősz Halász László e-Business folyamatok megvalósítása IBM Websphere eszközök segítségével Gábor Huszerl Beszámoló
2007. ősz Orbán Szilvia A ViATra keretrendszer felhasználói értékelése Gábor Huszerl Beszámoló
2007. ősz Orbán Szilvia Jogosultság-karbantartó rendszer a ThyssenKruppnál Gábor Huszerl Beszámoló
2007. ősz Pávási Tibor Új generációs Web Services technológiák Gábor Huszerl Beszámoló
2007. ősz Répási Attila e-Business folyamatok megvalósítása IBM Websphere eszközök segítségével Websphere Message Broker Gábor Huszerl Beszámoló
2007. ősz Takács Ádám Platform független virtuális gép leíró nyelvek vizsgálata Gábor Huszerl Beszámoló