Rendszermodellezés - Segédanyagok

Félév: 2016. tavasz
Title Egyedi szöveg
4. gyakorlat: Teljesítménymodellezés
Modellek ellenőrzése

Modellek ellenőrzésének alapfogalmai, statikus ellenőrzés, tesztelés, formális verifikáció. Holtpont, ellenpéldák, fedettségi metrikák.

Jegyzet: Modellek ellenőrzése (A5) (Fejlesztés alatt. Előzetes változat, a gyakorlatokra felkészüléshez.)

Vizuális adatelemzés

Vizuális elemzés: alapfogalmak, alapvető egy- és kétdimenziós diagramtípusok, benchmark kiértékelés vizuális elemzés segítségével.

Jegyzet, ami egyben az Intelligens adatelemzés c. könyv (Typotex, 2014.) 5. fejezete

5. gyakorlat: Modellek ellenőrzése
Kódgenerálás
Szimuláció

Az anyag részletei nem képezik részét a számonkérésnek. A korábbi előadásokban (diasorokban) előkerült fogalmak (pl. "esemény") természetesen szerepelhetnek a számonkérésben.

6. gyakorlat: Követelmények elemzése, felderítő adatelemzés

A gyakorlatra felkészüléshez a "Modellek ellenőrzése" és a "Vizuális adatelemzés" anyagrészek szükségesek.

MintaZH2

A második zárthelyi (VIMIA00) felkészülését segítő mintaZH, tartalma aktualizálva a 2016. tavaszi anyag szerint.

Modellek fejlesztése

Modellek fejlesztése, követelmények kezelése, absztrakció/finomítás (az anyagot ZH-n nem kérdezzük).

Félév: Spring 2015
Title Egyedi szöveg
Gyakorlati feladatsorok
Rendszermodellezés gyakorlati beugrókérdések

A ZH felkészülés segítése érdekében elérhetővé tettük a gyakorlatok beugrókérdéseit. A ZH beugró kérdései is alapvetően erre a tudásra építenek, azonban (tekintve, hogy a gyakorlati beugró célja más volt) komplexebbek: definíciók/fogalmak leírása mellett azok jelentésére, alkalmazására is rákérdezhetnek.

Frissült (05. 11.): kikerültek a második három gyakorlat beugrókérdései is.

Zárthelyi feladatsorok - minta

Minta ZH feladatsor -- frissült, és ZH2 is kikerült.

Újdonság (05. 13.) - kikerültek a ZH2 kiskérdések megoldásai is.

Újdonság (05. 19.) - most már a ZH1 kiskérdések megoldásai is.

Rendszermodellezés bevezető: tárgykövetelmények

Rendszermodellezés tárgykövetelmények, ütemezés.

Rendszermodellezés bevezető: a modellezés alapjai

Modellezési alapismeretek. Mire jó egy modell? Mire használunk modelleket? Alapfogalmak, példák, modellfinomítás.

Újdonság: írásos segédlet.

Strukturális modellezés

04.01. -- frissült.

Újdonság: írásos segédlet.

Állapot alapú modellezés

Állapot alapú modellezés: állapottér, állapotgépek, felhasználásuk, modellépítés: absztrakció, kompozíció-dekompozíció, hierarchia modellezése. Az előadás a 3-4. héten hangzik el.

Frissült: A házi feladathoz korábban már linkelt írásos segédletet is ajánljuk a felkészüléshez.

Rendszermodellezés házi feladat bemutató

Házi feladat bemutató előadás (március 4.): kötelező feladat és opcionális bemelegítő feladat ismertetése. Az órán rövid demó keretében áttekintettük a Yakindu eszköz használatát is.

Folyamatmodellezés

A folyamatmodellezés alapjai: célja, felhasználási példák, a modellek főbb elemei, vezérlési szerkezetek, döntési pontok. 

Újdonság (2015.03.29.): kikerült egy írásos segédlet is a jólstrukturált folyamatokról.

Folyamatmodellezés a gyakorlatban (BPMN), adatfolyamhálók

Az előadáson bemutattuk az üzleti folyamat modellezésben használt BPMN nyelvet, valamint a tipikus futtatókörnyezetek tulajdonságait (ehhez a Bonita eszközben néztünk meg egy demót). Megnéztük emellett, mit jelent az adatfolyam, ill. specifikusan az adatfolyamhálók fogalma. Ehhez kapcsolódóan megnéztünk egy adatfeldolgozási folyamatot bemutató demót.

Modellek fejlesztése

Modellek szerepe és felhasználása rendszerfejlesztésben. 

Frissítás 05.13.: Diasor formázása javítva.

Modellek ellenőrzése

Modellek ellenőrzése, alapfogalmak, statikus ellenőrzés, tesztelés. Kitekintés jelleggel: formális verifikáció. A teszt fedettségtől (63. fólia) kezdve az anyagot gyakorlaton folytatjuk.

Teljesítménymodellezés alapfogalmak

Teljesítménymodellezés: alapfogalmak, terhelési diagram, erőforrásmodellezés.

Teljesítménymodellezés alkalmazása

Teljesítménymodellek alkalmazása: erőforrások kezelése, folyamatlogika, Little törvény és alkalmazása, terhelésmodellezés:Zipf törvény, terhelésingadozás modelljei.

Vizuális adatelemzés

Az előadás áttekinti a vizuális adatelemzés célját, főbb eszközeit, valamint bevezet néhány egyszerűbb statisztikai alapfogalmat.

Adatelemzés és mérések

Az előadás áttekinti a benchmarking módszerét és bemutatja példán keresztül, hogyan lehet a tanult vizuális módszereket mérési eredmények kiértékelésére használni. Emellett bemutatja a következtető statisztika szerepét és alapfogalmait.

Syndicate content