Vizualizációs módszerek használata tanuló algoritmusok eredményének értelmezésében

Semester: 
2019. ősz