Modellezési alapismeretek

Semester: 
2018. tavasz

Modellezés célja, alapfogalmai, modellek felhasználása, absztrakció.

Jegyzet: