Vizuális adatelemzés

Semester: 
2019. tavasz

A vizuális adatelemzés célja és alkalmazási területei, alapvető diagram típusok.

Könyvfejezet, az Intelligens adatelemzés könyv 5. fejezete

Kiegészítő jegyzet.

Letöltés: