EA15: Absztrakció a verifikáció során

Semester: 
2014. ősz