Eseményvezérelt modelltranszformációk inkrementális mintaillesztés segítségével és alkalmazásuk domain-specifikus modellezésben

További szerzők: 
Típus: 
OTDK
Félév: 
2009. tavasz
Tématerület: 
Modellalapú szoftvertervezés
Konzulens (belső): 
Varró Dániel
Konzulens (belső): 
Ráth István Zoltán
Konzulens (belső): 
Varró Gergely
Jutalom: 
1. helyezés