Követelményleíró nyelvek összehasonlítása

A szoftverfejlesztés egyik központi kérdése a követelmények precíz megfogalmazása mind az implementálás, mind pedig az azt követő ellenőrzés és tesztelés hatékony végrehajtása érdekében. Különösen fontos a követelmények pontos felvétele biztonságkritikus alkalmazások esetén, ahol a hibák és hiányosságok könnyen balesethez is vezethetnek. A természetes nyelven megfogalmazott követelmények sokszor pontatlanok vagy félreérthetők, míg a matematikai formalizmusokkal (pl. automatákkal vagy logikai nyelvekkel) történő követelményrögzítés nehézen érthető és nem intuitív. 

Köztes megoldásként használatosak azok a scenariok (azaz jellegzetes lefutások) rögzítésére alkalmas technikák, amelyek a mérnöki gyakorlatban is népszerű üzenet-szekvencia diagramokat és idődiagramokat alkalmazzák illetve terjesztik ki. Ezek segítségével akár a kötelező, akár a lehetséges vagy éppen tiltott viselkedések felvehetők. Ezek mind a tesztek kiértékelésének, mind pedig a futásidőbeli monitorozásnak az alapját képezik.

Az önálló laboratórium feladat lényege az elterjedt illetve a közelmúltban javasolt scenario nyelvek (pl. MSC, Live Sequence Charts, Timed Property Sequence Charts, Graphical Interval Logic) megismerése és szisztematikus összehasonlítása az alkalmazási korlátok, előnyök és hátrányok felmérése érdekében. A munka a későbbiekben (TDK, diplomaterv) a scenario-k alapján történő teszt kiértékelés és monitor szintézis kidolgozásával folytatható.

A feladat kapcsolódik egy nemzetközi kutatási projekthez (R5-COP).

Témacsoport: 
Ellenőrzés és tesztelés
Konzulens: 
Majzik István
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
UML, Eclipse, LSC, PSC, monitor szintézis
Előismeretek: 
UML ajánlott
Állapot: 
Korábbi