Hallgatóink sikerei az OTDK konferencián

OTDK

Hallgatóink 6 előadást mutattak be a XXXI. OTDK Informatika Tudományi Szekciójában, melyeket a bizottság két első, három második hellyel, és további 3 kiosztott különdíjjal jutalmazott. A dolgozatok a Szoftverfejlesztés és Rendszertervezés szekciókban kerültek bemutatásra.

Horányi Gergő MSc képzésben résztvevő hallgatónk "Monitorok automatikus szintézise elosztott beágyazott rendszerek futásidőbeli verifikációjához" című előadásával megnyerte a Szoftverfejlesztés - Modellvezérelt folyamatok tagozat első díját, emellett elnyerte a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet különdíját.

Hajdu Ákos és Mártonka Zoltán BSc képzésben résztvevő hallgatók "Diszkrét dinamikus rendszerek viselkedésének felderítése ellenpélda-alapú absztrakció finomítás (CEGAR) segítségével" című előadásukkal megnyerték a Rendszertervezés - Formális módszerek tagozat első díját.

Dávid István MSc képzésben résztvevő hallgatónk "Modellalapú fejlesztési módszer komplex események feldolgozásához" című előadásával második helyezést ért el a Szoftverfejlesztés - Modellvezérelt fejlesztés tagozatban.

Tóth Tamás MSc képzésben résztvevő hallgatónk "Valósidejű biztonságkritikus rendszerek k-indukció alapú verifikációja" című előadásával második helyezést ért el a a Rendszertervezés - Formális módszerek tagozatban, emellett elnyerte a Cisco Systems Magyarország Kft. különdíját.

Darvas Dániel és Jámbor Attila MSc képzésben résztvevő hallgatónk "Komplex rendszerek modellezése és verifikációja" című előadásukkal második helyezést értek el a Rendszertervezés - Kritikus rendszerek tagozatban, emellett elnyerték a Cisco Systems Magyarország Kft. különdíját.

Búr Márton BSc képzésben résztvevő hallgatónk "MatLab Simulink rendszerek modell-alapú validációja" címmel előadást tartott a Rendszertervezés - Formális módszerek tagozatban.

Gratulálunk és további sikerekben gazdag kutatómunkát kívánunk hallgatóinknak!

Prof. Pataricza András (OTDK szakmai bizottság elnöke)hallgatók