Prof. Stefano Russo és kollégáinak látogatása

Prof. Stefano Russo és kollégáinak látogatása

Június 26-án csoportunkat meglátogatták Prof. Stefano Russo, Domenico Cotroneo és Marcello Cinque, akik a Nápolyi Egyetem IT technológia tanszékének oktatói. Prof. Russo, aki a CECRIS projektben is partnerünk, megismerkedett csoportunk kutatási területeivel, valamint ő is bemutatta a modellalapú tervezés, szoftvertesztelés és rendszermonitorozás területén elért eredményeiket.