Indul az R5-COP projekt

Indul az R5-COP projekt

2014. május 19-20-án került sor az R5-COP - Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems (Átkonfigurálható ROS-alapú rugalmas és intelligens kooperatív robot rendszerek) ARTEMIS projekt indító megbeszélésére Odense-ben, a Danish Technological Institute robottechnológiai intézetében. A projektben csoportunk feladata új tesztelési és verifikációs módszerek kidolgozása.

Az R5-COP projektben 31 partner vesz részt, köztük robot komponensek és megoldások szállítói. A projekt célja az átkonfigurálható robot rendszerek fejlesztésének támogatása új hardver és szoftver komponensek, tervezési és konfigurációs módszerek, valamint verifikációs és validációs technikák kidolgozásával. Az új eredményeket ipari, háztartási, logisztikai és mobil robot alkalmazásokban demonstrálják majd a résztvevők.

A 3 éves projektben mintegy 110 mérnökhónapnyi munkával tanszékünk mindhárom kutatócsoportja közreműködik, képviseletükben a nyitó megbeszélésen dr. Dabóczi Tamás, dr. Dobrowiecki Tadeusz és dr. Majzik István vettek részt. 

Csoportunk fő közreműködője és vezetője a WP3.4 "Futásidőbeli verifikáció és inkrementális viselkedés tesztelés" munkacsomagnak, ezen kívül feladatunk még modell alapú konfigurációs eszközök fejlesztése is.