Assessing, Measuring and Benchmarking Resilience (AMBER)

2008
2009
Kapcsolattartók: 
Majzik István

A szolgáltatásbiztonság jellemzőire (pl. megbízhatóság, rendelkezésre állás, biztonság, adatbiztonság) vonatkozó követelmények megjelennek többek között szolgáltatási szint szerződésekben, a biztonságkritikus rendszerek üzembehelyezését meghatározó szabványokban, informatikai szolgáltatásokra vonatkozó előírásokban. Komoly problémát vet fel, hogy az előírt jellemzők nem teljesítése veszteséggel (pl. kártérítés) járhat, ugyanakkor egyáltalán nem egyszerű ezeknek a jellemzőknek a pontos és hiteles mérése. Az AMBER projekt feladata a szolgáltatásbiztonság mérési és értékelési módszereire vonatkozó kutatások koordinálása, az egyes mérési eljárásokra vonatkozó oktatási anyagok kidolgozása.
A projekt egyik fontos célkitűzése egy olyan szabadon elérhető szolgáltatásbiztonsági adattárház kialakítása, amelybe feltölthetők mérési eredmények, kísérleti eredmények, üzemeltetési naplók adatai, és ezeken (webes felületen keresztül) OLAP adatelemzés vagy adatbányászat folytatható. Így összevethetők mérési eljárások, naplózási módszerek, kísérleti konfigurációk vagy egyes elemzési technikák is.