Dependability and Security by Enhanced Reconfigurability (DESEREC)

2006
2008
Kapcsolattartók: 
Pataricza András

A DESEREC (DEpendability and Security through Enhanced Reconfigurability) EU projekt az FP6-os keretprogram részeként az általános célú IT infrastruktúrák újrakonfiguráció-támogatására dolgoz ki integrált modellezési, analízis és instrumentációs eszközöket.
Napjaink nagyméretű IT infrastruktúráiban a szolgáltatásmegbízhatóság garantálást célzó mechanizmusok jórészt statikus redundanciára épülnek; az adatbiztonság garantálását célzó eszközökre is igaz, hogy jellemzően nem reagálnak a támadási kísérletekre, hanem az előre konfigurált védelem mellett pusztán jelentéseket küldenek azokról. Az informatikai infrastruktúrákban mindeközben megfelelő döntési logikai támogatással és instrumentációval lehetőség lenne a működés közbeni, a hibákra és támadásokra reagáló újrakonfigurációra.
A projekt kétszintű rendszermodellezést alkalmaz: a rendszer un. "molekulákból" épül fel, ahol egy molekula-típus hardver és szoftver elemek meghatározott műszaki szolgáltatásokat elvégezni képes halmaza. Az üzleti szolgáltatásokat műszaki szolgáltatások kooperációja valósítja meg. A molekulák önmenedzselőek: reflexív automatizmusokkal és molekulán belüli újrakonfigurációval válaszolnak a hibákra és támadásokra. A belső állapotból származtatott, molekula típus független metrikák alapján döntünk a molekulák szintjén az újrakonfigurációról, azaz a műszaki szolgáltatások a molekula-halmaz feletti újraallokációjáról.
A projektet koordináló partner a THALES Communications.