Teljesítőképesség optimalizálás

Tárgyfelelős: 
Pataricza András
Oktatók: 
Demián Tamás
Oktatók: 
Kocsis Imre
Oktatók: 
Paljak Gergely
Oktatók: 
Pataricza András

A tárgy célja azoknak a módszereknek és folyamatoknak az ismertetése, amelyek segítségével mérhetővé, illetve mérési eredmények alapján optimalizálhatóvá válik egy informatikai rendszer teljesítménye és szolgáltatásbiztonsága. Az MSc szakmai választható tárgy bemutatja azokat a szabványos benchmarkokat (teszt összeállításokat) is, amelyek lehetőséget adnak az összehasonlításra különböző beszállítók termékei között.

A tárgy tematikájának rövid áttekintése:

 • A teljesítőképesség specifikálása (metrikák). Szolgáltatási szint szerződések (SLA), teljesítmény követelmények megadása.
 • Szabványos teljesítőképesség (teljesítmény- illetve szolgáltatásbiztonság) benchmarkok. Benchmarkok szükséges jellemzői.
 • Technológiák a szolgáltatásbiztonság kiértékelésére (pl. hibainjektálás, stressz tesztelés, robusztusság tesztelés). Szoftver, hardver és hibrid hibainjektálás.
 • A mérési folyamat és a mérési környezet tervezése (beavatkozás és megfigyelhetőség problémáinak kezelése).
 • A futásidőbeli monitorozás problémái, javasolt megoldások. Monitorozó rendszerek konfigurálása.
 • A mérési eredmények kiértékelése: Intelligens adatfeldolgozás OLAP analízissel illetve adatbányászattal (szegmentálás, kapcsolat analízis, prediktív modellezés).
 • A magas szintű teljesítmény- és megbízhatósági modellezés formalizmusai (rétegelt sorbanállási hálózatok, sztochasztikus Petri-hálók és reward hálózatok).
 • Modellalkotás és modell paraméterezés.
 • A modell alapú előrejelzés és optimalizálás módszerei, a ritka események (pl. hibahatások) kezelése.
 • A teljesítőképesség fenntartásához szükséges beavatkozások modell alapú tervezése. A beavatkozás validálása.
 • Alkalmazások: IT infrastruktúra menedzsment (pl. IBM Tivoli termékcsalád), e-business alkalmazások, munkafolyamatok felügyelete.