Alkalmazási területek

A szakirányos oktatásban megismert módszerek és technológiák több alkalmazási területen is felhasználhatók. Ezek a területek hangsúlyos szerepet kapnak az elődásokhoz kapcsolódó esettenulmányokban, valamint specializálódási lehetőséget jelentenek az önálló labor, diplomatervezés, és TDK munkák során.

Témák

Üzleti folyamatok és alkalmazások

A nagyméretű üzleti, kormányzati, sőt üzletviteli alkalmazások ma már alapvetően kész szolgáltatáskomponensek fölé épített, előre megtervezett munkafolyamatok felügyelete alatt működnek. Ez az alkalmazási terület magába foglalja azokat az informatikai alkalmazásokat és technológiákat, amelyek hátteret képeznek egy-egy vállalati munkafolyamat hatékony végrehajtásához, az üzleti folyamatokhoz kötődő alkalmazás integrációhoz.

Jellegzetes feladatok, amelyek a szakirányos képzés kapcsán megismerhető technológiákkal támogathatók: Üzleti folyamatok modellezése és modell alapú optimalizálása, automatizált munkafolyamatok megvalósítása, alkalmazások és szolgáltatások integrációja, összetett szolgáltatások kialakítása, üzleti folyamatok felügyelete.

Az automatizálás hátterét olyan technológiák képezik, mint a szolgáltatás-orientált architektúra (SOA), a szolgáltatás komponens architektúra (SCA), kommunikációs köztesrétegek (middleware), adatintegrációs technológiák (pl. XML). Megismerhetők azok a szabványok, amelyek meghatározzák web szolgáltatások megvalósítását (pl. SOAP, UDDI, WSDL) illetve üzleti folyamatok leírását (pl. BPEL).

Informatikai infrastruktúra

Világszerte az informatikai munkaerőpiac egyre nagyobb számban (kb. a munkaerőpiac 30%-a) igényel olyan magas műszaki műveltséggel rendelkező szakembereket, akik képesek az alkalmazások alapját képező infrastruktúra specifikálására, ilyen rendszerek mérésére és felügyeletére annak érdekében, hogy a rendszer hatékonyan és biztosan nyújtsa az alapszolgáltatásokat. E terület hasonlóan modellvezérelt módon gondolkozik, mint a korszerű szoftverfejlesztés, azonban méginkább hangsúlyosak az olyan úgynevezett extra-funkcionális tulajdonságok, mint a teljesítmény vagy a szolgáltatásbiztonság. A vállalati informatikai infrastruktúra magába foglalja azokat a hardver és szoftver komponenseket (szerverek, hálózatok, alkalmazások) amelyek az informatikai hátteret képezik.

A szakirányos képzés kapcsán elsősorban az architektúratervezésre és a rendszerfelügyeletre koncentrálunk. Az architektúratervezés illetve -konszolidáció és az ennek során alkalmazott megoldások (pl. tartalékolás, virtualizáció) kiemelt szempontja a megkívánt szolgáltatásbiztonság elérése. A rendszerfelügyelet egy már telepített, működő informatikai rendszer zavartalan működését biztosítja.

Az alkalmazott technológiák lehetővé teszik az informatikai rendszer belső folyamatainak és szolgáltatásainak megfigyelését, a kialakuló problémák és hibák időbeli azonosítását és kezelését, a folyamatok optimalizálását a teljesítmény és szolgáltatásbiztonság fenntartása illetve javítása érdekében. A korszerű rendszerfelügyelet során egyre jelentősebb szerepet kap a felügyeleti folyamatok automatizálása, modell alapú és intelligens módszerek alkalmazása.

Jellegzetes feladatok pl. a teljesítmény és szolgáltatásbiztonság mérése, kapacitásbővítés, átkonfigurálás tervezése, szoftver és hardver konfigurációkezelés.

Kritikus beágyazott rendszerek

A beágyazott információs rendszerek jelentős része olyan alkalmazási környezetben található, hogy szolgáltatásának hibája anyagi kárhoz vagy balesethez vezethet. A biztonságkritikus működés speciális tervezési, implementációs és ellenőrzési technikákat igényel (ezeket több alkalmazási területen szabványok is meghatározzák).

Projektjeinkben elsősorban autóipari és vasúti alkalmazásokhoz kötődő technológiákkal foglalkozunk. Kiemelt hangsúlyt helyezünk a modell alapú tervezésre, tesztelésre és a modell alapú szintézis technológiákra.

Jellegzetes feladatok a szakirányos képzés során a platform-specifikus modellezés, automatikus kódgenerálás beágyazott platformokra, erőforrás allokáció, hibamodellezés és hibaterjedési analízis, biztonsági követelmények ellenőrzése.

Szoftverfejlesztés és integráció

Napjainkban a modell alapú megközelítés nemcsak a szoftverfejlesztés, de az általános értelemben vett rendszertervezés vezető trendjévé is vált. Az UML (mint az objektum-orientált szoftvermodellezés legelterjedtebb nyelve) specifikus kiegészítésekkel és kapcsolódó technológiákkal használható vállalati informatikai infrastruktúra, hálózati alkalmazások, üzleti folyamatok, beágyazott rendszerek tervezésére is.

A szakirány alapvető célkitűzése ennek az általánosan használható technológiai háttérnek a megismertetése. Ez nem csak a modellezési módszereket jelenti, hanem a helyességbizonyítás, modell alapú megvalósítás, ellenőrzés módszereit is.

Jellegzetes feladatok az UML alapú követelmény-analízis, platform-független (rendszerszintű) modellezés, szakterület (domén-)specifikus modellezés, részletes tervezés (tervezési minták, leképzések). Olyan technológiák kapcsolódnak ezekhez a feladatokhoz, mint a metamodellezés (MOF, EMF, XMI), a kódgenerálás (JET, Velocity), alkalmazás integráció (EJB, JSP/szervlet).