Kritikus rendszerek integrációja laboratórium

Tárgyfelelős: 
Bergmann Gábor
Oktatók: 
Klenik Attila
Oktatók: 
Semeráth Oszkár
Oktatók: 
Szárnyas Gábor
Oktatók: 
Szatmári Zoltán
Korábbi oktatók: 
Honfi Dávid
Korábbi oktatók: 
Salánki Ágnes
Korábbi oktatók: 
Tóth Tamás

A tárgy a szolgáltatásintegráció, az elosztott üzleti alkalmazások és a modell alapú fejlesztés bizonyos fejezeteivel ismertet meg gyakorlati feladatokon keresztül. A kurzus folyamán a hallgatók egy egyszerű, üzleti szempontból kritikus funkciót valósítanak meg különféle kommunikációs paradigmák (pl. Thrift alapú szolgáltatásintegráció, Akka alapú aktor rendszerek, üzenetsoros integrációs technikák) segítségével. A létrehozott integrált alkalmazás fejlesztésekor a hallgatók gyakorlati tapasztalatot szereznek a modell alapú generatív programozással, majd működtetése során megismerkednek a metrikatervezés és kiértékelés alapvető feladataival.

Fontos linkek:

Órarend (2019. ősz):
Hétfőnként 8:30–12:00; 10 hét alatt összesen 9 laboralkalom lesz (2019. 09. XX-ával kezdődően).

  Cím Dátum Mérésvezető / megjegyzés
1. Bevezető, feladatkiadás, első Java implementáció 09. 03. Szárnyas Gábor
2. Java alkalmazások párhuzamosítása 09. 10. Semeráth Oszkár
3. Munkafolyamat keretrendszer megvalósítása 09. 17. Dr. Bergmann Gábor
4. Aktor modell konkurens alkalmazások készítésére (Akka) 09. 24. Szárnyas Gábor
5. Teljesítményelemzést segítő adatelemzési technikák 10. 01. Klenik Attila
6. Integráció szabványos távoli eljáráshívás platformon (Thrift) 10. 08. Dr. Bergmann Gábor
7. Deklaratív alkalmazáskonténer platform (Docker) 10. 15. Dr. Szatmári Zoltán
8. Megbízható üzenetküldés MQ alapon (RabbitMQ) 10. 29. Semeráth Oszkár
9. Platformfüggetlen modellezés generatív programozással 11. 05. Dr. Bergmann Gábor
P1 Pótlási alkalom 1 11. 12. (Össz. egy elégtelen mérés pótolható)
P2 Pótlási alkalom 2 12. 10. (Össz. egy elégtelen mérés pótolható)