Modell alapú rendszertervezés

Tárgyfelelős: 
Semeráth Oszkár
Oktatók: 
Bergmann Gábor
Oktatók: 
Semeráth Oszkár
Korábbi oktatók: 
Horváth Ákos
Korábbi oktatók: 
Graics Bence
Korábbi oktatók: 
Hegedüs Ábel
Korábbi oktatók: 
Nagy András Szabolcs
Korábbi oktatók: 
Ráth István Zoltán
Korábbi oktatók: 
Szárnyas Gábor
Korábbi oktatók: 
Varró Dániel

A tantárgy célja, hogy bemutassa a domain-specifikus (szakterület-specifikus) modellezési nyelvek használatát mind a modellbázisú szoftvertervezési folyamat, mind az ipari környezetben használatos implementációs technológiák szempontjából.

A tárgy tematikája:

 • Bevezető, a modellvezérelt fejlesztés alapjai
  • Szoftverfejlesztési módszertanok és a modellalapú megközelítés
 • Szakterület-specifikus nyelvek és modellező eszközök tervezése
  • Domain (analízis) modellezés: Eclipse Modeling Framework
  • Jólformáltsági kényszerek: OCL, Viatra Query
  • Grafikus szintaxis: Sirius
  • Szöveges szintaxis: Xtext
 • Modelltranszformációk
  • Gráftranszformáció a gyakorlatban (Viatra)
  • Kódgenerálási technikák: Xtend
 • Ipari esettanulmányok

Házi feladat

A félév során a tárgyból házi feladatot kell megoldani, csapatmunka formájában. A feladat célja egy saját modellezési nyelv tervezése (választott témában) és hozzá tartozó eszközfejlesztés. A házi feladat több részből áll, melynek során a tárgyak alaptechnológiáit ismeritek majd meg. A feladatokat a félév során fokozatosan kérjük számon.

Kontaktórák

Az órák a Neptunban jelzett időpontban videokonferencián lesznek megtartva:

A félév során a tárgyból számos gyakorlatot fogunk tartani, melynek során egy-egy konkrét példán keresztül bemutatjuk azokat az eszközöket és technikákat, melyekkel a házi feladatot kell megoldani. A tárgyhoz tartozó gyakorlati foglalkozásokat azonban nem a Neptun szerinti gyakorlati idősávokban fogjuk megtartani; a lenti naptár ad tájékoztatást az ütemezésről.

A gyakorlatok anyagai ezen a wikin érhetőek el, a jobb oldali linkeken navigálva.

Szoftverkörnyezet a gyakorlatokhoz (2021)

A gyakorlatokhoz összeállítottunk egy virtuális gépet, amiben a szükséges programok egyben megtalálhatóak - elsősorban egy Eclipse IDE bizonyos pluginekkel. A virtuális gép az alábbi linken letölthető.

Mvel az összes plugin megtalálható és telepíthető az Eclipse Marketplace-ről (Help/Eclipse Marketplace), így nem kötelező a virtuális gép használata, saját laptopról is követhető minden gyakorlat. A következő elemek telepítésére lesz szükség:

 • Eclipse (Eclipse Modeling Tools vagy Eclipse IDE for Java and DSL Developers)
  • EMF - Eclipse Modeling Framework SDK 2.24
  • Ecore Tools 3.3.3
  • Xtext Complete SDK 2.24
  • Xtend 2.24
  • Sirius 6.4
  • VIATRA 2.5
  • EGit 5.10

Kapcsolat

A tárggyal kapcsolatos adminisztratív kérdésekkel Semeráth Oszkárt keressétek.