Intelligens rendszerfelügyelet

Tárgyfelelős: 
Micskei Zoltán
Oktatók: 
Hajdu Ákos
Oktatók: 
Honfi Dávid
Oktatók: 
Szatmári Zoltán
Korábbi oktatók: 
Tóth Dániel
Korábbi oktatók: 
Kocsis Imre
Korábbi oktatók: 
Salánki Ágnes

A tantárgy célkitűzése

A tantárgy bemutatja a jól felügyelhető szoftverek és rendszerek tervezésének és fejlesztésének alapjait. Végighalad a tipikus felügyeleti feladatokon (pl. teljesítmény és állapotmonitorozás, távoli beavatkozások), és ismerteti, hogy ezekhez milyen elméleti és technológiai megoldások tartoznak. A tárgy külön hangsúlyt fektet arra, hogy egy összetettebb szoftveres megoldás komponenseit hogyan tudjuk csatlakoztatni egy modern, virtualizált vagy felhő alapú infrastruktúra szolgáltatásaihoz úgy, hogy egy jól automatizálható, felügyelhető, hibatűrő rendszert kapjunk.

FIGYELEM: a tárgy követelményrendszere változott 2015-ben!

A tantárgy tematikája

A félév során a következő témákat és kapcsolódó technológiákat fogjuk megismerni. A témák egyes részének mélyebb elsajátítását gyakorlati házi feladatok segítik.

Tématerület Témák Módszerek, technológiák
Bevezető
 • Bevezető és tantárgy ismertető
 • Informatikai rendszerek alapelemei
 
Modellezés
 • Modellezési célok és módszerek
 • Adatmodellek készítése
UML, metamodellezés
Szkriptelés
 • Szkript nyelvek, automatizálás
 • Python és PowerShell alapjai
Python, PowerShell
Címtárak
 • Központosított hitelesítés
 • Címtárak szerepe és felépítése, LDAP
openLDAP,
Active Directory
Konfigurációkezelés
 • Konfigurációkezelés céljai, technológiai megoldások
 • Automatikus telepítés és frissítés

Common Information Model (CIM),
Windows Management Instrumentation (WMI)

Rendszermonitorozás
 • Monitorozás erőforrások szintjén
 • Eseménykezelés
 • Fejlesztői feladatok: naplózás, állapotinformációk lekérdezhetővé tétele

Teljesítmény-számlálók,
Windows Event Log, syslogd
Java Management Extensions (JMX), EntLib Logging

Szolgáltatásbiztonság
 • Szolgáltatásbiztonság, hibatűrés fogalmai
 • Fürtözés és replikáció
Hibafa
Windows Failover Clustering, replikáció
Virtualizáció és cloud computing 
 • Virtualizáció központi menedzsmentje
 • Számítási felhők (cloud computing)
 • IaaS, PaaS, SaaS felhők
VMware vSphere és vCenter,
Amazon EC2, MS Azure