Rendszermodellezés

Tárgyfelelős: 
Pataricza András
Oktatók: 
Bergmann Gábor
Oktatók: 
Debreceni Csaba
Oktatók: 
Gönczy László
Oktatók: 
Molnár Vince
Oktatók: 
Pataricza András
Korábbi oktatók: 
Búr Márton
Korábbi oktatók: 
Demián Tamás
Korábbi oktatók: 
Varró-Gyapay Szilvia
Korábbi oktatók: 
Hegedüs Ábel
Korábbi oktatók: 
Szárnyas Gábor
Korábbi oktatók: 
Szatmári Zoltán
Korábbi oktatók: 
Ujhelyi Zoltán
Korábbi oktatók: 
Vörös András

FIGYELEM: ez az oldal a 2017. tavaszán aktuális, VIMIA405 (régebben VIMIA401) kódú, 7. féléves Rendszermodellezés tárgy információit tartalmazza az egyetemre 2013-ig felvett hallgatóknak.

A tárgyból 2017. tavaszán keresztfélév (előadás és gyakorlat) indul azoknak, akik a félévben adják le szakdolgozatukat.

A 2. féléves, 2014. után felvettek számára kötelező Rendszermodellezés (VIMIAA00) tárgy honlapja itt található.

A 2017. tavaszi félévben induló kurzus információi és segédanyagai is a VIMIAA00 honlapon érhetőek el.

A tantárgy az informatikai rendszerek tervezési folyamatának legmagasabb szintjét, az együttes hardver-szoftver architektúra tervezést és –méretezést tárgyalja modellalapú megközelítésben.

Megismerik a helyességbizonyítás, teljesítményanalízis és szolgáltatásbiztonság alapfogalmait és megjelenésüket a modellezésben. A korábbi hardver és szoftvertechnológiai ismeretekre alapozva és azokat kiegészítve a modellezéshez kapcsolódó gyakorlati méretezési és méréstechnikai feladatokban jártasságot szereznek.

A tárgy azokra az általános modellekre fókuszál, amelyek több alkalmazási területen (általános adatfeldolgozó, interaktív üzleti, Web alapú, beágyazott rendszerek) is hasznosak, de a könnyebb érthetőség kedvéért példaanyagát súlypontilag az interaktív Web alapú alkalmazások területéről veszi.

A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatók:

  1. megismerik a modellalapú architektúra tervezés alapjait,
  2. képesek az informatikai rendszerekkel szembeni követelmények és specifikációjuk szabatos megfogalmazására, működési környezetük és architektúrájuk modellezésére, ismerik a vonatkozó főbb szabványokat,
  3. jártasságot szereznek a diszkrét rendszerek szimuláció alapú helyességbizonyításában és méretezési eljárásaiban,
  4. képesek a már működő rendszerek szűk keresztmetszeteinek feltárására, az azok megszüntetésére szolgáló megoldási alternatívák összehasonlító elemzésére.
  5. megismerik a számítógéprendszerek gyakorlati méréstechnikájának azon elemeit, melyekkel a modellek paraméterezésének alapjául szolgálhatnak.

Figyelem: 2013. őszétől a tárgy módosított ütemezéssel indul, a szorgalmi időszak első 10 hetében, félévközi jeggyel. A tárgy hivatalos adatlapja elérhető itt. A korábbi tárgyból vizsgakurzus indul az aláírással rendelkező hallgatóknak. 2016. tavaszán a keresztfélév ütemezése ettől eltér, a Neptunban szereplő óraalkalmak az irányadók.

2014. őszi anyagok itt.