Informatikai technológiák laboratórium 2.

Tárgyfelelős: 
Szatmári Zoltán
Oktatók: 
Hajdu Ákos
Korábbi oktatók: 
Búr Márton
Korábbi oktatók: 
Huszerl Gábor
Korábbi oktatók: 
Nagy András Szabolcs
Korábbi oktatók: 
Tóth Áron

A tárgy célja az Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése, az Objektumorientált szoftvertervezés és az Intelligens rendszerfelügyelet című tárgyak anyagának elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

Általános tudnivalók

A laboratórium 7 mérésből áll. Ebből 6 mérés közös a teljes szakirány számára, míg egy mérés specifikus egy-egy ágazat hallgatóinak. A méréseket az egyes ágazatokat gondozó tanszékek dolgozzák ki, és a mérést kidolgozó tanszéken kerülnek lebonyolításra.

 • A MIT mérések információi ezen a web lapon találhatók. A mérések (konzultációja és beszedése) az I.B413. laborban lesznek, hétfőnként 12-16 óráig (2016 őszén). 2013-tól a MIT1 és MIT2 mérések elvégzéséhez is használjuk a tanszéki virtuális laboratóriumunkat.
 • Az IIT mérések információi az IIT tárgy web lapján olvashatók. A mérések szerda délutánonként lesznek (2016 őszén).
 • Az AUT mérések információi az AUT tárgy web lapján találhatók. A mérések szerda délutánonként, vagy péntel reggelenként lesznek beosztástól függően (2016 őszén).

A tárgykövetelmények egységesek a három tanszéken (ld. pontosan a tárgykövetelményekben):

 • A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.
 • A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.
 • Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.
 • A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.

A MIT mérések specialitásai

 • A félév folyamán három mérést tartunk a következő témákban:
  • MIT1: Komplex alkalmazási környezetek felderítése és menedzsmentje
  • MIT2: Teljesítményjellemzők vizsgálata
  • MIT ágazati: Felhőalapú szolgáltatások vizsgálata (csak a Rendszertervezés ágazat hallgatói részére)

Aktuális információk (2016/17. tanév őszi félév)

 • A MIT1, MIT2 és MIT mérések, konzultációk, beadások helyszíne: az I.B413 laboratórium.
 • Az első oktatási héten nem lesznek mérések. Ekkor készül el a mérési beosztás, ami megadja, hogy a hallgatóknak mikor melyik tanszék mérését kell elvégezniük.
 • Mérési beosztás: http://goo.gl/Mdq8Wd
 • Az első tényleges mérések (MIT1) a 3. héten lesznek az AUT ágazat hallgatóinak. Az AUT és IIT mérések későbbi heteken kezdődnek.
 • A MIT1 mérések a 3. (AUT ágazat hallgatói) és 4. héten (IIT és MIT ágazat hallgatói) kerülnek megrendezésre, míg a MIT2 mérések a 6. (AUT ágazat hallgatói)  és 7. (IIT és MIT ágazat hallgatói) héten.
 • Az otthoni munka támogatásához konzultációt tartunk a MIT1 méréshez a második héten 12:15-kor, a MIT2 méréshhez az 5. héten 12:15-kor.
 • A MIT ágazati mérés "klasszikus" laboratóriumi mérés (4 órás foglalkozás, beugró, később beadandó jegyzőkönyv stb.). A MIT1 és MIT 2 mérések lebonyolítása más szervezésű, ezek vegyes lebonyolítású (online és kontakt elemeket tartalmazó) laborok.
 • A MIT1, MIT2 és MIT mérések pótlására a pótlási héten biztosítunk lehetőséget. Jelentkezni Szatmári Zoltánnál lehet e-mailben a 14. oktatási hét végéig.

Vegyes lebonyolítású (online és kontakt elemeket tartalmazó) laboratóriumi mérések

A vegyes lebonyolítású mérések esetén online technológiák segítik az ismeretek elsajátítását. Az ilyen mérések menete:

 1. A tárgy honlapjára kikerül a mérés elméleti tudnivalóit összefoglaló segédlet és a megoldandó feladatokat tartalmazó feladatsor.
 2. Ezzel egyidőben a tárgy hallgatói számára foglalhatóak lesznek a méréshez tartozó szoftvereket és környezetet biztosító virtuálus gépek a tanszéki oktatási felhőben.
 3. A hallgatók saját tempóban és időbeosztásban elkezdik megismerni a mérésen használt technológiákat és feladatokat.
 4. Ha elakadnak a megoldásban, akkor részt vehetnek a méréshez kapcsolódó órarendi időpontban lévő konzultáción vagy a tanszéki Q2A oldalon tehetik fel kérdéseiket (lásd lentebb).
 5. A beosztásban megadott időpontig el kell végezni a feladatokat, és meg kell jelenni a mérés beadásán, ahol az adott mérés számonkérése történik. A beadás során elméleti kérdéseket kell megválaszolni és a korábban elvégzett feladatokhoz hasonló feladatokat kell ott helyben megoldani.

Az ilyen vegyes típusú laborok bevezetésével az a célunk, hogy segítsük, hogy mindenki a saját ütemében tudjon megismerkedni az adott mérés témájával, eszközeivel és képes legyen ehhez kapcsolódóan önállóan egyszerűbb problémákat megoldani.

További tudnivalók:

 • A MIT1 és MIT2 méréseket a virtuális laboratóriumunk segítségével egyéni foglalás szerinti időben lehet elvégezni. Időpontot foglalni mindig csak az éppen következő 4 napon belülre tudnak. A kiadott mérési feladatokat mérőpáronként végezzék el, a megoldásukat jegyzőkönyvezzék. A mérés beadásán a magukkal hozott jegyzőkönyvet megnézzük (magukkal hozniuk kell, feltölteniük nem kell), az alapján is kérdezünk. A beadáson fognak kapni olyan kisebb feladatokat is, amelyek hasonlóak a kiadott mérési feladatokhoz. A mérési segédletben leírt témakörökből kisebb elméleti kérdésekre is számítsanak.
 • A mérésekhez kapcsolódó konzultáción a megjelenés nem kötelező. A konzultációra kérjük az előzetesen meghirdetett oldalon jelentkezzenek, továbbá kérjük, hogy mérőpáronként legfeljebb egy időpontot foglaljanak, és csak a lefoglalt időpontjukban jöjjenek a konzultációra. A konzultáción a megjelent hallgatók kérdéseire szeretnénk válaszokat adni, sem bemutatóval, sem egyéb, a mérési segédleten túlmutató anyaggal nem készülünk, és sem a feladatokat, sem azok megoldását nem fogjuk ismertetni.
 • Egyéb időpontokban csak a tanszéki Q2A oldalon keresztül tudunk elektronikus konzultációt biztosítani. A mérésekhez kapcsolódó kérdéseknél mindig jelöljék be az ITLab2 kategóriát. Egymás kérdéseire is tudnak válaszolni, de kérjük, hogy komplett feladatmegoldásokat ne tegyenek fel az oldalra. Igyekszünk mi is válaszolni a kérdésekre, de garantált válaszidőt nem tudunk vállalni.
 • Kérem, hogy mindenki csak a számára a beosztásban megadott napra jelentkezzék. (Kivéve, akik cserét jeleztek nálam.) Jelentkezni mérőpáronként kell, és elegendő a lefoglalt egyórás intervallum elejére a laborhoz érniük, különben sokat kell várniuk. Arra törekszünk, hogy minden mérőpártól be tudjuk szedni a mérési feladatokat abban az órában, amit kiválasztott. A beadásra hozzák magukkal elektronikus formában a jegyzőkönyvüket

Osztályozás

A beadás alkalmával kapnak osztályzatot az adott mérésre. Ehhez külön értékeljük a felkészültségüket (elméleti tudás és a feladatok elvégzése során önállóan készített jegyzőkönyv színvonala) és a megszerzett gyakorlati tudásukat (gyakorlati feladatmegoldás).

 • Az elméleti tudásukat pár kiskérdésre írásban adott válaszuk alapján értékeljük max. 5 ponttal. (Hallgatónként önállóan megoldandó a beadás elején legfeljebb 5 percben.) Felkészüléshez ajánljuk a kiadott segédletet és feladatsort.
 • A jegyzőkönyv színvonalának értékeléséhez (max.5 pont) kérjük hozzák magukkal a feladatok megoldása közben készített jegyzőkönyvüket elektronikus formában. (Mérőpáronként egy jegyzőkönyv, a mérésvezető kérni fogja egy-két kiragadott rész bemutatását, szóbeli ismertetését.)
 • Annak a hallgatónak a felkészülését, aki a kiskérdésekre és a jegyzőkönyv bemutatására nem kap legalább 2-2 pontot (az 5-5 pontból), nulla ponttal értékeljük. A többi hallgató a felkészülésére a két pontszám összegét kapja, min.4, max. 10 pontot.
 • A gyakorlati tudásukat a beadás alkalmával elvégzendő kisebb feladatokkal ellenőrizzük. Minden mérőpár két feladatot kap, ezeket összesen 15 perc alatt kell megoldaniuk, max. 5-5 pontot kapnak rá (összesen max. 10 pont). A feladatokhoz nagyon hasonlóak vannak a kiadott feladatsorban is, azok korábbi sikeres elvégzése után komoly meglepetésre ne számítsanak.
 • Így minden hallgató max. 20 pontot kap (felkészülés max. 10 pont, gyakorlati feladatok max. 10 pont), 18 ponttól kapnak jelest, onnan lefelé 3 pontonként kapnak egy jeggyel rosszabbat.

A tárggyal és a honlappal kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel Szatmári Zoltánt, illetve a másik két ágazat tárgyfelelősét keressék.