Informatikai technológiák laboratórium 1.

Tárgyfelelős: 
Majzik István
Oktatók: 
Szatmári Zoltán
Oktatók: 
Ujhelyi Zoltán
Korábbi oktatók: 
Búr Márton
Korábbi oktatók: 
Tóth Dániel
Korábbi oktatók: 
Huszerl Gábor
Korábbi oktatók: 
Nagy András Szabolcs
Korábbi oktatók: 
Paljak Gergely
Korábbi oktatók: 
Polgár Balázs
Korábbi oktatók: 
Szombath István
Korábbi oktatók: 
Tóth Áron

A tárgy célja az Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése, az Objektumorientált szoftvertervezés és az Intelligens rendszerfelügyelet című tárgyak anyagának elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

Aktuális információk (2016. tavasz)

 • 2016. február 15-én és 16-án még nem lesz mérés! Az első beszedési alkalom MIT1 mérésből a 3. héten várható a hallgatók első csoportjának.
 • A mérések ütemezése a "Segédanyagok" között lesz hamarosan olvasható.
 • A MIT-es mérések időpontja: kedd 14:15-18:00 óra, helyszíne az I.B413. laboratórium
 • A MIT-es mérésekre felkészülni a kiadott segédanyagok alapján kell, ezek félévente frissülhetnek.
 • MIT-es pótmérések helyszíne az I.B413. laboratórium, időpontja pedig a pótlási héten a mérés szokásos időpontja (kedd 14-16 óráig).

Általános tudnivalók

A laboratórium 7 mérésből áll. Ebből 6 mérés közös a teljes szakirány számára, míg egy mérés specifikus egy-egy ágazat hallgatóinak. A méréseket az egyes ágazatokat gondozó tanszékek dolgozzák ki, és a mérést kidolgozó tanszéken kerülnek lebonyolításra.

 • A MIT mérések információi ezen a web lapon találhatók.
  • A "Háttértár rendszerek" (MIT1) mérés lebonyolítása 2013-tól megváltozott. A mérést a mérőpárosnak önállóan kell otthonról elvégezni egy VCL-alapú rendszer segítségével. (Virtuális gépek foglalhatóak időre, azokon a mérés elvégezhető az Interneten keresztül, akár többször is.) A mérést idén is párokban javasolt elvégezni, de a bemutatás során mindenkinek kell tudnia önállóan is válaszolni a mérésvezető egy-egy kérdésére.
   A méréshez biztosítunk egy konzultációs lehetőséget (a megjelenés nem kötelező) és egy beadási lehetőséget (ez kötelező). A beadáskor az elméleti anyagból való felkészülést beugró formájában, a kiadott mérési feladatok elvégzését és a mérési feladatokhoz hasonló problémák gyakorlati megoldását pedig önálló feladatmegoldás keretében ellenőrizzük.
  • A "Virtualizációs technológiák" (MIT2) mérés lebonyolítása 2014-től szintén a fenti VCL-alapú rendszerben zajlik.
  • A "Konfiguráció modellezés" (MIT) mérés lebonyolítása a szokásos (4 órás mérés a megadott időpontban, az elején beugró, majd mérés után osztályzat születik a jegyzőkönyv alapján). A mérés előtt mindenképp tanulmányozzák a segédletben leírtakat.
  • A MIT-es mérésekre felkészülni a kiadott segédanyagok alapján kell, ezek félévente frissülhetnek.
 • Az IIT mérések információi az IIT tárgy web lapján olvashatók.
 • Az AUT mérések információi az AUT tárgy web lapján találhatók.

A tárgykövetelmények egységesek a három tanszéken (ld. pontosan a tárgykövetelményekben):

 • A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.
 • A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.
 • Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni, de az átlagba minden mérés beleszámít.
 • A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.