Rendszermodellezés - Segédanyagok

Félév: 2017. tavasz
Cím Egyedi szöveg
Jegyzet

Rendszermodellezés jegyzet

Tárgykövetelmények (2017. tavasz)

Bevezető, bemutatkozás, tárgykövetelmények.

A modellezés alapjai

A modellezés célja, modellek felhasználása, absztrakció/finomítás.

Jegyzet:

Strukturális modellezés

Strukturális modellezés, gráf alapú reprezentáció, típusgráfok, szűrés/vetítés, modellfinomítás alkalmazásai.

Jegyzet: Struktúra alapú modellezés (A5)

1. gyakorlat: Struktúra alapú modellezés
Állapotmodellezés

Állapot alapú modellek, állapottér, állapotátmenet, állapotgép, összetett állapotgép, ezek gyakorlati felhasználása.

Jegyzet: Állapot alapú modellezés (A5)

Üzleti folyamatmodellezés (BPMN) és alkalmazásai

Üzleti folyamatmodellezés (BPMN) szabványos nyelve, alkalmazásai, esettanulmányok.

Modellek ellenőrzése

Modellek ellenőrzésének módszerei és céljai. Holtpont, livelock, statikus ellenőrzés. Dinamikus ellenőrzési módszerek, tesztelés, fedettségi metrikák.

Jegyzet: Modellek ellenőrzése (A5)

Teljesítménymodellezés alapok

Teljesítménymodellezés célja és alapfogalmai. Terhelés, átbocsátás, átbocsátóképesség, kihasználtság, ezek kapcsolata, skálázás fogalma informatikai rendszerekben.

Teljesítménymodellezés 2.

Teljesítménymodellezés: összetett rendszerek modellezése, áteresztőképesség számítása folyamatmodellel leírt rendszerben. Vizitációs szám, Little-törvény, Zipf törvénye, gyakorlati felhasználási szempontok, esettanulmány.

Rendszermodellezés (VIMIA405) - 5. gyakorlat, kísérlettervezés

A Rendszermodelletés keresztfélév (VIMIA405) 5. gyakorlatának feladatai. A felkészüléshez ajánlott diasor itt található. (A feladatsor frissült.)

Vizuális adatelemzés

Az adatelemzés szerepe, adatok a mindennapokban, vizuális adatelemzés és modellalkotás. Alapvető fogalmak, változók típusai, plotok típusai és néhány tipikus felhasználási eset.

Jegyzet (Kocsis Imre), amely egyben az Intelligens adatelemzés c. könyv (Typotex, 2014, szerk. Antal Péter) könyv 5. fejezete.

Modellek paraméterezése, benchmarkok

Az előadás áttekinti modellek paraméterezésének kérdéseit, az érzékenységvizsgálat szerepét, a regressziós belcsési/előrejelzési módszereket és a benchmarkok használatát.

Minta ZH 2

A 2. ZH anyaga a Modellek ellenőrzése előadástól kezdődik, tartalmazza a 4. és a 6. gyakorlat anyagát. A ZH kérdések erre az anyagrészre vonatkoznak, de a feladatok építhetnek a félév első felében elhangzottak ismeretére is (pl. modellek lehetséges elemeinek ismerete). A sikeres felkészülés érdekében mellékelünk egy minta ZH sort is. 

Rendszermodellezés 405 PPZH

 A 405-ös kódú Rendszermodellezés PótPótZH ("díjköteles vizsga") holnap, azaz szerdán 10-12 közt lesz az IE224 teremben.

Félév: 2016. ősz
Cím Egyedi szöveg
Jegyzet

A BSc 2. féléves Rendszermodellezés tárgy jegyzete. Részleteiben használható, azonban nem fedi le a 7. féléves tárgy anyagát.

Bemutatkozás, tárgykövetelmények
A modellezés alapfogalmai

Modellek felhasználása, osztályozása, alapfogalmak, absztakció/finomítás.

1. gyakorlat
Állapot alapú modellezés

Az állapot alapú modellezés alapfogalmai, állapottér, finomítás, egyszerű és összetett állapotgépek, szorzat automaták, felhasználásuk.

Az új tanterv szerinti tárgyhoz készült, nem teljesen azonos tematikájú jegyzet: Állapot alapú modellezés (A5 változat)

Folyamatmodellezés

A folyamatmodellezés alapjai, célja, felhasználása.Modellek építőelemei, végrehajtás szemantikája, időzítések.

2. gyakorlat
3. gyakorlat- folyamatmodellek, kooperáló viselkedésmodellek
Folyamatmodellezés: BPMN, adatfolyamhálók

A BPMN nyelv és felhasználása, BPMN tevékenységek végrehajtása. Adatfolyamhálók.

Rendszermodellezés HF bemutató 2016. ősz

A házi feladat bemutató előadása, határidőkkel és magyarázattal.

Figyelem: a csatolt mintamegoldás jóval bonyolultabb a feladat sikeres teljesítéséhez elvártnál!

Tartalom átvétel