Rendszermodellezés - Segédanyagok

Félév: 2017. tavasz
Cím Egyedi szöveg
Jegyzet

Rendszermodellezés jegyzet

Tárgykövetelmények (2017. tavasz)

Bevezető, bemutatkozás, tárgykövetelmények.

A modellezés alapjai

A modellezés célja, modellek felhasználása, absztrakció/finomítás.

Jegyzet:

Strukturális modellezés

Strukturális modellezés, gráf alapú reprezentáció, típusgráfok, szűrés/vetítés, modellfinomítás alkalmazásai.

Jegyzet: Struktúra alapú modellezés (A5)

1. gyakorlat: Struktúra alapú modellezés
Állapotmodellezés

Állapot alapú modellek, állapottér, állapotátmenet, állapotgép, összetett állapotgép, ezek gyakorlati felhasználása.

Jegyzet: Állapot alapú modellezés (A5)

Üzleti folyamatmodellezés (BPMN) és alkalmazásai

Üzleti folyamatmodellezés (BPMN) szabványos nyelve, alkalmazásai, esettanulmányok.

Félév: 2016. ősz
Cím Egyedi szöveg
Jegyzet

A BSc 2. féléves Rendszermodellezés tárgy jegyzete. Részleteiben használható, azonban nem fedi le a 7. féléves tárgy anyagát.

Bemutatkozás, tárgykövetelmények
A modellezés alapfogalmai

Modellek felhasználása, osztályozása, alapfogalmak, absztakció/finomítás.

1. gyakorlat
Állapot alapú modellezés

Az állapot alapú modellezés alapfogalmai, állapottér, finomítás, egyszerű és összetett állapotgépek, szorzat automaták, felhasználásuk.

Az új tanterv szerinti tárgyhoz készült, nem teljesen azonos tematikájú jegyzet: Állapot alapú modellezés (A5 változat)

Folyamatmodellezés

A folyamatmodellezés alapjai, célja, felhasználása.Modellek építőelemei, végrehajtás szemantikája, időzítések.

2. gyakorlat
3. gyakorlat- folyamatmodellek, kooperáló viselkedésmodellek
Folyamatmodellezés: BPMN, adatfolyamhálók

A BPMN nyelv és felhasználása, BPMN tevékenységek végrehajtása. Adatfolyamhálók.

Rendszermodellezés HF bemutató 2016. ősz

A házi feladat bemutató előadása, határidőkkel és magyarázattal.

Figyelem: a csatolt mintamegoldás jóval bonyolultabb a feladat sikeres teljesítéséhez elvártnál!

Modellek ellenőrzése

Modellek ellenőrzése, statikus analízis, holtpont fogalma, nemfunkcionális követelmények, tesztelés és fedettségi kritériumok.

4. gyakorlat: modellek ellenőrzése és tesztelése
Teljesítménymodellezés

1. előadás: Teljesítménymodellezés célja, alapfogalmai: válaszidő, kihasználtság, átbocsátás/átbocsátóképesség, skálázás, egyensúlyi állapot.
2. előadás: Little-törvény és alkalmazása, Zipf törvény, terhelésmodellezés.

5. gyakorlat: Teljesítménymodellezés
Hibamodellezés

A szolgáltatásbiztonság alapfogalmai, hibamodellezés, a szolgáltatásbiztonság jellemzői, hibatűrés módszerek, szolgáltatásbiztonság analízise, hibafa.

Adatelemzés és mérések

Az adatelemzés célja, regressziós módszerek, átlagolásra építő módszerek használata terheléselőrejelzésben, benchmarkok használata, a következtető statisztika alapjai, kísérlettervezés.

Feltáró vizuális adatelemzés

A feltáró vizuális adatelemzés fogalmai, statisztikai alpafogalmak, plot típusok.

Kapacitástervezés

Kapacitástervezés lépései és célja, felhasználói viselkedés modellezése, esettanulmányok.

Tartalom átvétel