Formális módszerek - Tudnivalók (2020 tavasz)

Elérhetőségek

A tárgy web lapjai:

Ajánlott jegyzetek:

Előadások:

 • Normál oktatás 2020.03.11-ig: Minden oktatási héten szerdán 14:15-17:00, I.B.026 terem
 • Távoktatás 2020.03.25-től: Minden oktatási héten szerdán 14:15-17:00, VIK MS Teams 

Előadók:

 • dr. Majzik István (tárgyfelelős, előadó): majzik [at] mit.bme.hu
 • További felkért kollégák egy-egy módszer, eszköz, mintapélda esetén 

Házi feladat konzulensek:

 • Bajkai Dorina
 • Bánóczi Dávid
 • Graics Bence
 • Majzik István
 • Marussy Kristóf

Hirdetmény a VIK hallgatóinak a 2020. március 23-tól kezdődő távoktatásról

 • A tárgy előadásait online technikákkal fogjuk megtartani az eredeti órarendi ütemezésnek megfelelően: minden szerda 14:15-17:00. 
  • Csatlakozni közvetlenül az MS Teams alkalmazásban lehet (regisztrációs részleteket ld. lentebb).
 • Az MS Teams hasznnálatához kérünk mindenkit, hogy hozzon létre eduID azonosítót és Office365 hozzáférést a VIK Távoktatás tájékoztatójában leírtak szerint. 
 • A Teams belépés után a „Formális módszerek - VIMIMA07HU” csoportban jelennek meg az előadások meghívói. Aki nem tud a csoporthoz csatlakozni, kérem, hogy jelezze ezt a tárgyfelelősnek (majzik@mit.bme.hu).
 • Az előadás megosztott és hangalámondással kísért diasorok segítségével történik. Az előadás előtt (a Teams-hez való hozzáférés mellett) más felkészülés nem szükséges. Jelenléti ellenőrzés nem lesz.
 • Az előadáson bemutatott diasorok offline tanuláshoz rendelkezésre állnak majd a szokásos módon a tárgy Segédanyagok oldalán. Egyes témákhoz ezen kívül jegyzet részleteket is fogunk kiadni.

Tárgykövetelmények és magyarázatok

 • A félévközi jegy megszerzésének követelménye a két zárthelyi és a házi feladat legalább elégséges szintű teljesítése.
 • A félévközi jegyet 35-35%-os súllyal a két zárthelyi osztályzata, 30%-os súllyal pedig a házi feladat osztályzata határozzák meg.
  • Mindkét zárthelyire és a házi feladatra is jegyet kap minden hallgató.
  • Mindhárom jegyre érvényes, hogy az elégséges szintet el kell érnie!
  • A kapott jegyekből a fenti 35-35-30% súlyozással alakul ki a félévközi jegy a kerekítés szabályai szerint (*,50-től felfelé kerekítve).
  • A szorgalmi feladat érdemjegye  20% súllyal pluszként számít be a félévközi jegybe (kivéve az elégtelen érdemjegyet).
 • Mindkét zárthelyi pótolható, a tanulmányi teljesítményértékelés központi ütemezése szerint.
  • Sikeres zárthelyi javító célzattal történő újraírására is van lehetőség, ez esetben a legutolsó kapott osztályzat lesz érvényes (tehát rontani is lehet).
 • A házi feladat elkészítése kötelező. A házi feladat témája modellezés és modell alapú verifikáció.
  • A házi feladat a pótlási időszakban pótolható, a pótbeadás 20% (egy jegy) levonással jár.
  • Korábbi félévben beadott sikeres házi feladat kérésre beszámítható, ez esetben nem szükséges beadni az új feladatot (de lehetséges: ekkor az újonnan beadott feladat eredménye felülírja a régit).
  • A házi feladat értékeléséhez kérhetjük a megoldás személyes bemutatását, ennek során válaszolni kell a konzulens által a feladattal kapcsolatban feltett kérdésekre. Ezek a kérdések elsősorban a megoldásban látott modellezési döntésekre, alternatívákra, az esetleges hibák hátterére vonatkoznak, és próbálják az önálló munkát ellenőrizni.
 • A félév során lehetőség van egy szorgalmi feladat megoldására. Ez nem kötelező, tehát enélkül is megszerezhető a jeles félévközi jegy (ld. a fenti szabályokat). A szorgalmi feladat jegye 20% súllyal pluszként számít be a félévközi jegybe (kivéve az elégtelen érdemjegyet). A szorgalmi feladatok a Petri-hálók témaköréből kerülnek ki.
  • A szorgalmi feladat esetén nincs pótbeadási lehetőség.

A félév időbeosztása

 • Feladatok időzítése (oktatási hetek):
  • Házi feladat kiadás: 4. hét
  • Házi feladat beadás: 12. hét
  • Szorgalmi feladat elkészítése: 14. hét
 • Zárthelyik időzítése (oktatási hetek):
  • Első zárthelyi (ZH1): 6. hét
  • Első zárthelyi pótlása (PZH1): 8. hét
  • Második zárthelyi (ZH2): 14. hét
  • Második zárthelyi pótlása (PZH2): Pótlási hét

Az előadások tervezett ütemezése

Hét Az előadás témája
1 Bevezető. Alapszintű modellezési formalizmusok.
2 Követelmény formalizálás: Temporális logikák.
3 Verifikáció: Modellellenőrzés.
4 Verifikáció: Állapottér kezelése, korlátos modellellenőrzés.
5 Mérnöki modellezés: Állapottérképek.
6 Szoftver forráskód verifikációja absztrakcióval.
7. Formális modellezés és verifikáció mintapéldák.
8. Petri-hálók alapfogalmai.
9. Petri-hálók dinamikus tulajdonságai.
10. Petri-hálók strukturális tulajdonságai.
11. Adatfüggő viselkedés modlelezése: Színezett Petri-hálók.
12. Teljesítmény és megbízhatóság modellezése: Sztochasztikus Petri-hálók.
13. Petri-háló modellezési mintapéldák.
14 Szorgalmi feladatok megoldása és bemutatása.