Formális módszerek - Zárthelyik (2020 tavasz)

Tartalom:

Követelmények

A tantárgy követelményeinek teljesítéséhez két zárthelyi sikeres megírása szükséges..

 • Mindkét zárthelyi pótolható a tanulmányi teljesítményértékelési terv szerinti ütemezésben (ld. lentebb).
 • Sikeres zárthelyi javító célzattal történő újraírására is van lehetőség, ez esetben a legutolsó kapott osztályzat lesz érvényes (tehát rontani is lehet).
 • Pót-pótzárthelyi nincs.

Az első zárthelyi (ZH1)

 • Időpont: 2020. március 17. kedd, 18:15. Az egyetemi intézkedéseknek megfelelően a zárthelyi új időpontja 2020. március 24. kedd, 18:00.
  A zárthelyi megírására online eszközökkel kerül sor, erről előzetes információ lentebb olvasható.
 • A zárthelyi témája: Az első 5 oktatási hét anyaga (EA01 - EA05):
  • Alapszintű modellezési formalizmusok.
  • Követelmények formalizálása temporális logikákkal.
  • Modellellenőrzési módszerek.
  • Hatékony modellellenőrzés.
  • Állapottérképek.
 • Mintapéldák, gyakorló feladatok:
 • Referencia megoldások:
  • ZH1A megoldás
  • ZH1B megoldás
 • Ponthatárok: [0-15) elégtelen, [15-20) elégséges, [20-25) közepes, [25-30) jó, [30-35] jeles.
 • Eredmények
  • Belépve a HF portálra az eredmények elérhetők "ZH1 pontszám" alatt.
  • A pontszámokat mindenki ellenőrizni tudja a saját megoldása és a fenti referencia megoldás összevetésével.
  • Ha valaki javítási hibát észlel, akkor a probléma részletes leírásával jelezze emailben a tárgyfelelősnek (majzik@mit.bme.hu).
 • Általános pontozási szempontok (minden lehetséges problémára itt nem tudunk kitérni; itt nem említett hibák vagy hiányosságok esetén is történhetett pontlevonás):
  • 1.1. Jó válasz 1 pont, rossz válasz 0 pont.
  • 1.2. -1 pont minden olyan kifejezésre, aminek teljesülnie kellene, de nem teljesül; vagy nem kellene teljesülnie, de teljesül. -1 pont minden felesleges állapotért (ha nem a legkevesebb állapotból áll az állapotsorozat), de ezért legfeljebb 2 pont levonás.
  • 1.3. 0 pont, ha nem jó a példaként felírt kifejezés.
  • 2. Ha hiányzik vagy túl sok az állapot, akkor az első ilyen állapotra 1 pont levonás jár. Ha jó az állapotok száma, de valahol nem jó a címke, akkor 0,5 pont levonás jár. Ha valahol hiányzik egy él, vagy túl sok van, akkor az első ilyen élért 1 pont levonás jár. Ha már van egy-egy pontlevonás állapotra és élre, akkor a további pontlevonások minimalizáltak, és attól függően, hogy még hány hiba van, max. 1 pont levonás jár. 0 vagy 1 pontot azok kapnak, akik nagyon nem voltak képben, hogy mit kell csinálni.
  • 3.1. 0,5 pontot ér, ha jó a kiindulási állapot függvénye. 1,5 pontot ért, ha jó az útvonal függvénye. Az útvonal esetén fél-fél pontok járnak, ha jól vannak felírva az állapotok, ha jók az operátorok, és ha a jelölés is megfelelő. Egyéb hibáért fél pont levonás jár.
  • 3.2. Ha nincs levezetés és nem jó a lerajzolt diagram, akkor nem jár pont. Részeredményként a kiindulási függvény vagy döntési fa felírásáért 1 pont jár. Ha van jó diagram, de nem minden redukálási lépés jó, azért 2 pont jár. Véletlennek látszó hibáért 0,5 pont levonás jár.
  • 4. ZH1A részpontszámok: „not p” címkézés S, A állapotra: 1 pont. „EX q” címkézés B, C állapotra: 2 pont. „A((not p) U (EX q))” címkézés B, C állapotokra: 1 pont. „A((not p) U (EX q))” címkézés S állapotra: 1 pont. „A((not p) U (EX q))” címkézés lépései követhetők: 1 pont. Az algoritmus nem értésének explicit bizonyítéka pontlevonással jár.
  • 4. ZH1B részpontszámok: „AX p” címkézés S, A, C, D állapotra: 2 pont. „E((AX p) U q)” címkézés A, D, majd C állapotokra külön iterációban: 1 pont. „q” címke felhasználása az iterációban világos: 1 pont. „E((AX p) U q)” címkézés S állapotra: 1 pont. „E((AX p) U q)” címkézés lépései követhetők: 1 pont. Az algoritmus nem értésének explicit bizonyítéka pontlevonással jár.
  • 5.1-5.3. 0,5 pont jár, ha szerepel a kifejezésben valami, ami "hasonlít" az elvárt temporális operátorra. 1 pont, ha jó az operátor szintaktikailag. 1,5 pont, ha csak kisebb hiba van a kifejezésben. 2 pont, ha teljesen jó a kifejezés. Az első három feladatra adható 6 pontból összesen 0,5 pont levonás jár, ha nem szerepel a G operátor (tehát ha minden jó, de 3 helyen hiányzik a G, az 5,5 pontot ér összesen).
  • 5.4. 1 pontot ér a negálás a tabló építése előtt; 1 pont az U kifejtése; 1 pont, ha van jól megkezdett tabló építés; 2 pont a befejezett tabló a két visszamutató éllel; 1 pont az explicit kimondott ellenpélda (bekarikázásra, kipipálásra stb. nem jár pont).

Részletes információk az első zárthelyi megírásához (frissítve 2020-03-23):

A zárthelyi megírásához a következők szükségesek:

 • Internet kapcsolat.
 • Web böngésző és PDF olvasó alkalmazás a ZH1 feladatok elolvasásához.
 • Jól láthatóan író toll (kék vagy fekete) és üres fehér A4-es papírlapok (legalább 3 lap) a megoldás elkészítéséhez.
 • Digitális fényképezőgép, lapszkenner, vagy mobiltelefonos fényképező vagy szkenner alkalmazás (pl. Cam Scanner, Office Lens, Genius Scan) a megoldás oldalainak PDF vagy JPG formátumba történő digitalizálásához.
  Ha a digitalizálás nem megoldható, akkor sajnos ez a ZH alkalom nem lesz kihasználható; ilyen esetekre is számítva lesz egy plusz pótlási lehetőség a félév végén (pót-pótZH más technikával).

A ZH1 feladatokhoz való hozzáférés és a megoldások beadása elektronikusan történik (részleteket lásd lentebb), a következő lépésekben:

 • A ZH1 kezdő időpontjában lesz olvasható illetve letölthető a ZH1 feladatsor.
 • Oldja meg a feladatokat kézírással illetve ábrák rajzolásával, az üres papírokat és a tollat használva úgy, hogy minden feladatot külön oldalon kezdjen. Minden oldalon szerepeljen a neve, Neptun kódja és aláírása is!
 • A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésre. ZH közben az esetleges közérdekű (feladat értelmezési) kérdéseket az MS Teams "ZH" csatornáján válaszoljuk meg.
 • Ezután a megoldásokat tartalmazó oldalakat digitalizálja PDF (javasolt) vagy JPG formátumba, olyan felbontásban, hogy jól olvasható legyen, de egy oldal digitalizált mérete ne haladja meg az 1 MB-ot (kb. 300 dpi; ha szükséges, akkor képfeldolgozó alkalmazásban csökkentse a felbontást, élesítse a képet stb.). Ha PDF-be digitalizál, akkor fűzze össze az oldalakat, ha pedig JPG-be digitalizál, akkor a fájlokat egy ZIP-be csomagolja össze.
 • A PDF vagy ZIP csomagot töltse fel (a feltöltés a ZH1 kezdetétől már lehetséges, tehát aki hamarabb készen van, fel tudja tölteni a megoldását). A feltölthető fájl maximális mérete 10 MB.
 • A megoldásokat tartalmazó lapok digitalizálására és feltöltésére a 60 perc megoldási idő után még 20 perc áll rendelkezésre. A ZH1 kezdő időpontjától számított 60+20 perc után beadást már nem fogadunk el.

A feladatok elérése és a megoldás feltöltése:
A ZH1 feladatokhoz való hozzáférés és a megoldások beadása a https://hf.mit.bme.hu portál segítségével történik. A portálra a BME Címtár segítségével lehet belépni (a házi feladatok letöltéséhez hasonló módon). A terhelés elosztása érdekében csoportonként kissé eltérő hozzáférési és beadási idők lesznek:

 • Akinek a házi feladata HF01-HF05, az 18:00-kor lépjen be a portálra. Itt a Formális módszerek tárgyhoz kapcsolódóan, a kiírt feladatok között talál egy "ZH csoport" sort. Az ebben megadott érték (ZH1A vagy ZH1B) alapján kattintson a lentebb található ZH1A vagy a ZH1B sorra. Itt a "Link" mező adja meg a ZH1 feladatok elérését (a link csak 18:00-kor jelenik meg). Ugyanitt lehetséges majd a digitalizált megoldást (PDF vagy ZIP fájl) feltölteni.
  A feltöltési határidő 19:20.
 • Akinek a házi feladata HF06-HF10, az 18:15-kor lépjen be a portálra. Itt a Formális módszerek tárgyhoz kapcsolódóan, a kiírt feladatok között talál egy "ZH csoport" sort. Az ebben megadott érték (ZH1A vagy ZH1B) alapján kattintson a lentebb található ZH1A vagy a ZH1B sorra. Itt a "Link" mező adja meg a ZH1 feladatok elérését (a link csak 18:15-kor jelenik meg). Ugyanitt lehetséges majd a digitalizált megoldást (PDF vagy ZIP fájl) feltölteni.
  A feltöltési határidő 19:35.

Tanácsok:

 • Az A4-es oldalak digitalizálását gyakorolja be, ne a ZH1 során kezdje el az alkalmazásokat megtanulni, kipróbálni. A digitalizálás során fontos, hogy minden felírt szöveg, ábra jól olvasható legyen: pontot csak arra tudunk adni, amit egyértelműen el tudunk olvasni (homály, csillogás, elmosódás esetén találgatni nem tudunk és nem fogunk).
 • A 60 perces megoldási időt és a 20 perces digitalizálási+feltöltési időt azért javasoljuk ilyen megosztásban, hogy a feltöltés határidőre és jó minőségben megtörténhessen. Mihamarabb célszerű a feltöltés, mert az utolsó pillanatban a szerver terhelése miatt nagyobb késleltetés lehetséges.
 • A ZH1 ilyen formában történő megírása során sok technikai probléma előfordulhat (hálózati kapcsolat megszakadása, túlterhelés, alkalmazások leállása stb.). Ezeket nem tudjuk kezelni és figyelembe venni; csak azt fogjuk kijavítani, amit határidőre feltöltve megtalálunk (emailben vagy más egyéb módon ne adjanak be megoldást, se határidőre, se később). Az esetleges problémákra számítva van lehetőség a meghiúsult vagy sikertelen ZH1 pótlására 2 alkalommal is (pótZH1 és pót-pótZH, ezeken más technikákat próbálunk majd alkalmazni).
 • Kérjük, mindenki őrizze meg a saját megoldását (fizikailag és elektronikusan is).

Sok szerencsét, és reméljük, nem lesz semmilyen technikai probléma a ZH1 során!


Az első zárhelyi pótlása (PZH1)

 • Időpont: 2020. március 31. kedd, 18:15 2020. április 7. kedd, 18:00. A zárthelyi megírására online eszközökkel kerül sor, erről részletes információ lentebb olvasható.
 • A zárthelyi témája: A pótolandó zárthelyi témájával egyezik meg.
 • Mintapéldák:
 • Referencia megoldás:
  • PZH1 megoldás
 • Ponthatárok: [0-15) elégtelen, [15-20) elégséges, [20-25) közepes, [25-30) jó, [30-35] jeles.
 • Eredmények
  • Belépve a HF portálra az eredmények elérhetők "PZH1 pontszám" alatt.
  • A pontszámokat mindenki ellenőrizni tudja a saját megoldása és a fenti referencia megoldás összevetésével.
  • Ha valaki javítási hibát észlel, akkor a probléma részletes leírásával jelezze emailben a tárgyfelelősnek (majzik@mit.bme.hu).
 • Általános pontozási szempontok:
  • Alapelvek ugyanazok, mint fentebb a ZH1 esetén.

Részletes információk az első pótzárthelyi megírásához (frissítve 2020-04-04):

Az első pótzárthelyi (PZH1) megírására online eszközökkel kerül sor, ugyanolyan módon, mint a ZH1 esetén volt (kapcsolódó tanácsok és részletek fentebb olvashatók).

 • 18:00-kor kérjük lépjen be a házi feladat portálra (https://hf.mit.bme.hu). Itt a Formális módszerek tárgyhoz kapcsolódóan, a kiírt feladatok között talál egy "PZH1 (Magyar)" sort. Erre kattintva a "Link" mező adja meg a PZH1 feladatok elérését (a link csak 18:00-kor jelenik meg).
 • Oldja meg a feladatokat kézírással illetve ábrák rajzolásával, üres papírokat és a tollat használva úgy, hogy minden feladatot külön oldalon kezdjen. Minden oldalon szerepeljen a neve, Neptun kódja és aláírása is!
  60 perc áll rendelkezésre a feladatok megoldására.
 • Ezután a megoldásokat tartalmazó oldalakat digitalizálja PDF (javasolt) vagy JPG formátumba, olyan felbontásban, hogy jól olvasható legyen, de az összes oldal digitalizált mérete ne haladja meg a 10 MB-ot. Ha PDF-be digitalizál, akkor fűzze össze az oldalakat, ha pedig JPG-be digitalizál, akkor a fájlokat egy ZIP-be csomagolja össze.
 • Töltse fel a PDF vagy ZIP csomagot a házi feladat portálra legkésőbb 19:20-ig (a feltöltés a PZH1 kezdetétől már lehetséges, tehát aki hamarabb készen van, fel tudja tölteni a megoldását). A feltöltés ugyanazon a web lapon történik, ahol a feladatok linkje volt található.

Sok szerencsét, és reméljük, nem lesz semmilyen technikai probléma a PZH1 során!


A második zárthelyi (ZH2)

 • Időpont: 2020. május 19. kedd, 18:00. A zárthelyi megírására online eszközökkel kerül sor, erről részletes információ lentebb olvasható.
 • A zárthelyi témája: A 6-13. oktatási hetek anyaga (EA06-EA13):
  • Szoftverek modellellenőrzése.
  • Petri-hálók alapelemei és kiterjesztései.
  • Petri-hálók dinamikus tulajdonságai. Petri-hálók redukciója.
  • Petri-hálók strukturális tulajdonságai.
  • Modellezés Petri-hálókkal. Hierarchikus Petri-hálók.
  • Színezett Petri-hálók.
  • Sztochasztikus Petri-hálók.
 • Mintapéldák, gyakorló feladatok:
 • Referencia megoldások:
  • ZH2A megoldás
  • ZH2B megoldás
 • Ponthatárok: [0-15) elégtelen, [15-20) elégséges, [20-25) közepes, [25-30) jó, [30-35] jeles.
 • Eredmények
  • Belépve a HF portálra az eredmények elérhetők "ZH2 pontszám" alatt.
  • A pontszámokat mindenki ellenőrizni tudja a saját megoldása és a fenti referencia megoldás összevetésével.
  • Ha valaki javítási hibát észlel, akkor a konkrét probléma részletes leírásával jelezze emailben a tárgyfelelősnek (majzik@mit.bme.hu).
 • Általános pontozási szempontok (minden lehetséges problémára itt nem tudunk kitérni; itt nem említett hibák vagy hiányosságok esetén is történhetett pontlevonás).
  • 1.a) Hiányzó CFA állapot, él vagy címke esetén 1 pont levonás.
   1.b) Csak a teljes válasz ér 1 pontot.
   1.c) Hibás vagy indoklás nélküli válasz 0 pont. Jó válasz, de hibákat tartalmazó vagy hiányos indoklás max. 1 pont.
  • 2: 1-1 pont jár a következők helyes kezeléséért: súlyozott él, tiltó él, korlátos helyek, fedés figyelembe vétele, w használata, hurokél használata a fedési gráfban. Ezen kívül további hibákért (valami lemaradt, rossz él, hibás állapot vagy címkézés stb.) további 1-1 pont levonás jár.
  • 3: Numerikus elszámolás nem jár pontlevonással, ha látszik, hogy a helyes művelet elvégzése volt a cél. 
   A d) feladatrészben a megállapítás, hogy kezdetben nem teljesül a feltétel 0,5 pont, a P-invariáns ellenőrzése 0,5 pont, a helyes magyarázat, ami ezeket összeköti 1 pont. 
   Továbbá bármely feladatrészben extra pontlevonással jár megértésbeli hiányosság (pl. mátrixszorzás nem ismerete, invariáns jelentésének nem ismerete) miatt.
  • 4:  Minden tulajdonság 1-1 pontot ér.
  • 5:  Hiányos válaszok esetén a hiány mértékének megfelelő pontlevonás történik.

Részletes információk a második zárthelyi megírásához (frissítve 2020-05-14):

A második zárthelyi (ZH2) megírására online eszközökkel kerül sor, ugyanolyan módon, mint a ZH1 esetén volt (kapcsolódó tanácsok és részletek fentebb olvashatók).

 • A ZH2 feladatokhoz való hozzáférés és a megoldások beadása a https://hf.mit.bme.hu portál segítségével történik. A portálra a BME Címtár segítségével lehet belépni (a házi feladatok beadásához hasonló módon). A terhelés elosztása érdekében csoportonként kissé eltérő hozzáférési és beadási idők lesznek:
  • Akinek a házi feladata HF01-HF05, az 18:00-kor lépjen beportálra. Itt a Formális módszerek tárgyhoz kapcsolódóan, a kiírt feladatok között talál egy "ZH2 csoport" sort. Az ebben megadott érték (ZH2A vagy ZH2B) alapján kattintson a lentebb található ZH2A vagy a ZH2B sorra. Itt a "Link" mező adja meg a ZH2 feladatok elérését (a link csak 18:00-kor jelenik meg). Ugyanitt lehetséges majd a digitalizált megoldást (PDF vagy ZIP fájl) feltölteni.
   A feltöltési határidő 19:20.
  • Akinek a házi feladata HF06-HF10, az 18:15-kor lépjen beportálra. Itt a Formális módszerek tárgyhoz kapcsolódóan, a kiírt feladatok között talál egy "ZH2 csoport" sort. Az ebben megadott érték (ZH2A vagy ZH2B) alapján kattintson a lentebb található ZH2A vagy a ZH2B sorra. Itt a "Link" mező adja meg a ZH2 feladatok elérését (a link csak 18:15-kor jelenik meg). Ugyanitt lehetséges majd a digitalizált megoldást (PDF vagy ZIP fájl) feltölteni.
   A feltöltési határidő 19:35.
 • Oldja meg a feladatokat kézírással illetve ábrák rajzolásával, üres papírokat és a tollat használva úgy, hogy minden feladatot külön oldalon kezdjen. Minden oldalon szerepeljen a neve, Neptun kódja és aláírása is!
  60 perc áll rendelkezésre a feladatok megoldására.
 • Ezután a megoldásokat tartalmazó oldalakat digitalizálja PDF (javasolt) vagy JPG formátumba, olyan felbontásban, hogy jól olvasható legyen, de az összes oldal digitalizált mérete ne haladja meg a 10 MB-ot. Ha PDF-be digitalizál, akkor fűzze össze az oldalakat, ha pedig JPG-be digitalizál, akkor a fájlokat egy ZIP-be csomagolja össze.
 • Töltse fel a PDF vagy ZIP csomagot a házi feladat portálra a fentebb megadott határidőig (a feltöltés a ZH2 kezdetétől már lehetséges, tehát aki hamarabb készen van, fel tudja tölteni a megoldását). A feltöltés ugyanazon a web lapon történik, ahol a feladatok linkje volt található.

A második zárthelyi pótlása (PZH2)

 • Időpont: 2020. május 28. csütörtök, 10:00. A zárthelyi megírására online eszközökkel kerül sor, erről részletes információ lentebb olvasható.
 • A zárthelyi témája: A pótolandó zárthelyi (ZH2) témájával egyezik meg.
 • Mintapéldák:
 • Referencia megoldás:
  • PZH2 megoldás
 • Ponthatárok: [0-15) elégtelen, [15-20) elégséges, [20-25) közepes, [25-30) jó, [30-35] jeles.
 • Eredmények
  • Belépve a HF portálra az eredmények elérhetők "PZH2 pontszám" alatt.
  • A pontszámokat mindenki ellenőrizni tudja a saját megoldása és a fenti referencia megoldás összevetésével.
  • Ha valaki javítási hibát észlel, akkor a konkrét probléma részletes leírásával jelezze emailben a tárgyfelelősnek (majzik@mit.bme.hu).
 • Általános pontozási szempontok:
  • Alapelvek ugyanazok, mint fentebb a ZH2 esetén.

Részletes információk a második pótzárthelyi megírásához (frissítve 2020-05-24):

A második pótzárthelyi (PZH2) megírására online eszközökkel kerül sor, ugyanolyan módon, mint a ZH1 esetén volt (kapcsolódó tanácsok és részletek fentebb olvashatók).

 • 10:00-kor kérjük lépjen be a házi feladat portálra (https://hf.mit.bme.hu). Itt a Formális módszerek tárgyhoz kapcsolódóan, a kiírt feladatok között talál egy "PZH2 (Magyar)" sort. Erre kattintva a "Link" mező adja meg a PZH2 feladatok elérését (a link csak 10:00-kor jelenik meg).
 • Oldja meg a feladatokat kézírással illetve ábrák rajzolásával, üres papírokat és tollat használva úgy, hogy minden feladatot külön oldalon kezdjen. Minden oldalon szerepeljen a neve, Neptun kódja és aláírása is!
 • Ezután a megoldásokat tartalmazó oldalakat digitalizálja PDF (javasolt) vagy JPG formátumba, olyan felbontásban, hogy jól olvasható legyen, de az összes oldal digitalizált mérete ne haladja meg a 10 MB-ot. Ha PDF-be digitalizál, akkor fűzze össze az oldalakat, ha pedig JPG-be digitalizál, akkor a fájlokat egy ZIP-be csomagolja össze.
 • Töltse fel a PDF vagy ZIP csomagot a házi feladat portálra legkésőbb 11:20-ig (a feltöltés a PZH2 kezdetétől már lehetséges, tehát aki hamarabb készen van, fel tudja tölteni a megoldását). A feltöltés ugyanazon a web lapon történik, ahol a feladatok linkje volt található.

Pót-pótzárthelyi (PPZH)

 • Időpont: 2020. június 9. kedd, 16:00. A zárthelyi megírására online eszközökkel kerül sor, erről részletes információ lentebb olvasható.
 • A zárthelyi témája: A pótolandó zárthelyi (ZH1 vagy ZH2) témájával egyezik meg.
  • A PPZH során bármelyik zárthelyi (de csak az egyik) pótolható.
  • A PPZH a korábban megszerzett jegy javítására is felhasználható, ez esetben az utolsó elért eredmény lesz érvényes (azaz rontani is lehet).
 • Mintapéldák:
 • Referencia megoldás:
  • PPZH1 (ZH1 pótlása)
  • PPZH2 (ZH2 pótlása)
 • Ponthatárok: Mint a pótolt zárthelyi ponthatárai.
 • Eredmények:
  • Belépve a HF portálra az eredmények elérhetők "PPZH pontszám" alatt.
  • A pontszámokat mindenki ellenőrizni tudja a saját megoldása és a referencia megoldás összevetésével.
  • Ha valaki javítási hibát észlel, akkor a konkrét probléma részletes leírásával jelezze emailben a tárgyfelelősnek (majzik@mit.bme.hu).

Részletes információk a pót-pótzárthelyi megírásához (frissítve 2020-06-04):

A pót-pótzárthelyi (PPZH) megírására online eszközökkel kerül sor, ugyanolyan módon, mint a ZH1 esetén volt (kapcsolódó tanácsok és részletek fentebb olvashatók).

 • 16:00-kor kérjük lépjen be a házi feladat portálra (https://hf.mit.bme.hu).
  • Ha az első zárthelyit (ZH1) szeretné pótolni, akkor a Formális módszerek tárgyhoz kapcsolódóan, a kiírt feladatok közül válassza a "PPZH1 (Magyar)" sort. Erre kattintva a "Link" mező adja meg a PPZH1 feladatok elérését (a link csak 16:00-kor jelenik meg).
  • Ha a második zárthelyit (ZH2) szeretné pótolni, akkor a Formális módszerek tárgyhoz kapcsolódóan, a kiírt feladatok közül válassza a "PPZH2 (Magyar)" sort. Erre kattintva a "Link" mező adja meg a PPZH2 feladatok elérését (a link csak 16:00-kor jelenik meg).
 • Oldja meg a feladatokat kézírással illetve ábrák rajzolásával, üres papírokat és tollat használva úgy, hogy minden feladatot külön oldalon kezdjen. Minden oldalon szerepeljen a neve, Neptun kódja és aláírása is!
 • Ezután a megoldásokat tartalmazó oldalakat digitalizálja PDF (javasolt) vagy JPG formátumba, olyan felbontásban, hogy jól olvasható legyen, de az összes oldal digitalizált mérete ne haladja meg a 10 MB-ot. Ha PDF-be digitalizál, akkor fűzze össze az oldalakat, ha pedig JPG-be digitalizál, akkor a fájlokat egy ZIP-be csomagolja össze.
 • Töltse fel a PDF vagy ZIP csomagot a házi feladat portálra legkésőbb 17:20-ig (a feltöltés a PPZH kezdetétől már lehetséges, tehát aki hamarabb készen van, fel tudja tölteni a megoldását). A feltöltés ugyanazon a web lapon történik, ahol a feladatok linkje volt található.