Rendszermodellezés - Segédanyagok

Félév: 2017. tavasz
Cím Egyedi szöveg
Vizuális adatelemzés

Az adatelemzés szerepe, adatok a mindennapokban, vizuális adatelemzés és modellalkotás. Alapvető fogalmak, változók típusai, plotok típusai és néhány tipikus felhasználási eset.

Jegyzet (Kocsis Imre), amely egyben az Intelligens adatelemzés c. könyv (Typotex, 2014, szerk. Antal Péter) könyv 5. fejezete.

Modellező eszközök, kódgenerálás

A modellező eszközök felépítése és feladatai. A generatív programozás fogalma és szerepe, a kódgenerálás alaptechnikái.

5. gyakorlat

Elmaradt.

6. gyakorlat

Kiegészítő feladatokkal.

Modellek paraméterezése, benchmarkok

Az előadás áttekinti modellek paraméterezésének kérdéseit, az érzékenységvizsgálat szerepét, a regressziós belcsési/előrejelzési módszereket és a benchmarkok használatát.

Minta ZH 2

A 2. ZH anyaga a Modellek ellenőrzése előadástól kezdődik, tartalmazza a 4. és a 6. gyakorlat anyagát. A ZH kérdések erre az anyagrészre vonatkoznak, de a feladatok építhetnek a félév első felében elhangzottak ismeretére is (pl. modellek lehetséges elemeinek ismerete). A sikeres felkészülés érdekében mellékelünk egy minta ZH sort is. 

Félév: 2016. tavasz
Cím Egyedi szöveg
Jegyzet

Rendszermodellezés jegyzet

MintaZH1

Az első zárthelyi (VIMIA00) felkészülését segítő mintaZH, tartalma aktualizálva a 2016. tavaszi anyag szerint (az anyagot a VIMIA405 hallgatóitól is számonkérjük a félév végén.)

Rendszermodellezés tárgy információk 2016. tavasz

Tárgykövetelmények, ütemezés, oktatók.

Modellezés bevezető

Mi a modellezés célja, mire használunk modelleket?

Jegyzet:

Strukturális modellezés előadás

Hogyan modellezzük összetett rendszerek felépítését áttekinthető módon?

Jegyzet: Struktúra alapú modellezés (A5)

1. gyakorlat: Struktúra alapú modellezés
Rendszermodellezés HF bemutató 2016. tavasz

A házi feladat bemutató előadása, határidőkkel és magyarázattal.

Állapot alapú modellezés

Az állapot alapú modellezés alapfogalmai, állapottér, finomítás, állapotgépek, felhasználásuk.

Jegyzet: Állapot alapú modellezés (A5)

2. gyakorlat: Állapot alapú modellezés
Folyamatmodellezés

Folyamatmodellezés alapjai, céljai, vezérlési elemek, jólstrukturált folyamatok.

Frissült (03.24.): kisebb javítások mellett bekerült az órán ismertetett példa folyamatmodell magyar nyelvű verziója.
Frissült (04.14.): kisebb egyértelműsítés a 31. dián.

Jegyzet: Folyamatmodellezés (A5)

3. gyakorlat: Folyamatmodellezés
Teljesítménymodellezés

Teljesítménymodellezés célja, alapfogalmai: válaszidő, kihasználtság, átbocsátás/átbocsátóképesség, skálázás, egyensúlyi állapot.

Teljesítménymodellezés 2.

Teljesítménymodellezés: Little-törvény és alkalmazása, Zipf törvény, terhelésmodellezés.

4. gyakorlat: Teljesítménymodellezés
Modellek ellenőrzése

Modellek ellenőrzésének alapfogalmai, statikus ellenőrzés, tesztelés, formális verifikáció. Holtpont, ellenpéldák, fedettségi metrikák.

Jegyzet: Modellek ellenőrzése (A5) (Fejlesztés alatt. Előzetes változat, a gyakorlatokra felkészüléshez.)

Vizuális adatelemzés

Vizuális elemzés: alapfogalmak, alapvető egy- és kétdimenziós diagramtípusok, benchmark kiértékelés vizuális elemzés segítségével.

Jegyzet, ami egyben az Intelligens adatelemzés c. könyv (Typotex, 2014.) 5. fejezete

5. gyakorlat: Modellek ellenőrzése
Kódgenerálás
Szimuláció

Az anyag részletei nem képezik részét a számonkérésnek. A korábbi előadásokban (diasorokban) előkerült fogalmak (pl. "esemény") természetesen szerepelhetnek a számonkérésben.

Tartalom átvétel