Rendszermodellezés - Segédanyagok

Félév: 2015. tavasz
Cím Egyedi szöveg
Teljesítménymodellezés alapfogalmak

Teljesítménymodellezés: alapfogalmak, terhelési diagram, erőforrásmodellezés.

Teljesítménymodellezés alkalmazása

Teljesítménymodellek alkalmazása: erőforrások kezelése, folyamatlogika, Little törvény és alkalmazása, terhelésmodellezés:Zipf törvény, terhelésingadozás modelljei.

Vizuális adatelemzés

Az előadás áttekinti a vizuális adatelemzés célját, főbb eszközeit, valamint bevezet néhány egyszerűbb statisztikai alapfogalmat.

Adatelemzés és mérések

Az előadás áttekinti a benchmarking módszerét és bemutatja példán keresztül, hogyan lehet a tanult vizuális módszereket mérési eredmények kiértékelésére használni. Emellett bemutatja a következtető statisztika szerepét és alapfogalmait.

Szimuláció

Az előadásokon áttekintettük a szimuláció műszaki motivációit és felhasználását, valamint a szimulációs eszközök működésének alapelveit. Az előadáson példát is mutattunk konkrét szimulációs eszköz használatára.

Kódgenerálás

Az előadáson áttekintettük az automatikus kódgenerálásra épülő módszerek és eszközök előnyeit, valamint példákat mutattunk modell alapon működő eszközökre.

Tartalom átvétel